09/01/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 1/2020 K DOZOROVÉ PROVĚRCE STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ NAD VÝKONEM TRESTU ODSOUZENÉHO MUDr. DAVIDA RATHA VE VĚZNICI V TEPLICÍCH


Ve veřejném prostoru byly publikovány informace o provedení dozorové prohlídky státním zastupitelstvím nad výkonem trestu odsouzeného MUDr. Davida Ratha ve věznici v Teplicích na konci roku 2019. Unie obhájců ČR předesílá, že nem...

21/11/2019

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 6/2019 K NOVELE TRESTNÍHO ŘÁDU


Unie obhájců ČR vyslovuje zásadní nesouhlas s vládním návrhem změny trestního řádu, která by umožnila používat informace, získané použitím odposlechu telekomunikačního provozu nebo tzv. operativně pátracích prostředků (nap...

09/10/2019

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 5/2019 K VAZEBNÍM DŮVODŮM PODLE UST. § 67 b TRESTNÍHO ŘÁDU


Podle informací publikovaných v internetovém deníku Česká justice byl obžalovaný JUDr. Elischer vzat v nedávných dnech do vazby proto, že zatelefonoval advokátce ženy, která měla v jeho trestní věci vypovídat, a tuto advokátku upoz...

27/05/2019

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2019 k formě povolování sledování osoba a věcí dle § 158d tr. řádu a to ve formě sledování vnitřních prostor motorového vozidla (prostorový odposlech)


1) Sledování osob a věcí spočívající v tzv. prostorovém odposlechu komunikace v motorovém vozidle není v trestním řádu výslovně upraveno. Z důvodů, které stručně uvedu, má Unie obhájců ČR zato, že povolení k využití toho...

21/03/2019

Stanovisko Unie obhájců č. 3/2019 k diskuzi o možné změně v režimu povolování odposlechů


Unie obhájců ČR se seznámila s informací zveřejněnou v některých médiích, podle které je interně jednáno o možné úpravě režimu nařizování resp. povolování odposlechů. Dle této informace je zvažována možnost, aby v někter...

16/03/2019

Stanovisko Unie obhájců č. 2/2019 k institutu opatrovníka právnické osoby v trestním řízení


Již v roce 2014 upoutal pozornost členů Unie obhájců případ řešený před Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou, který vyústil v uzavření dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněnou právnickou osobou.[1] Právnick...

14/03/2019

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2019 k nedostatkům právní úpravy ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem v trestním řízení


I. Úvodem Některé případy z poslední doby (viz např. kauza Shahrama Abdullaha Zadeha[1] nebo kauza odejmutí advokátního spisu státním zástupcem[2]) provokují stále častěji k zamyšlení nad (ne)dostatečnosti stávající právní ...

02/07/2018

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 2/2018 k řízení před Evropským soudem pro lidská práva


K Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) byla podána stížnost advokátky ohledně výkladu časové působnosti nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/14 ze dne 19.4.2016 ( nezákonnost úkonů místněnepříslušného soudu v přípravném ...

22/06/2018

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2018 k otázce důvěrnosti a možnosti odposlechu komunikace mezi obviněnou právnickou osobou a jejím obhájcem


Člen Unie obhájců ČR se obrátil na prezídium s žádostí o zaujetí stanoviska k důvěrnosti komunikace mezi obviněnou právnickou osobou a jejím obhájcem v následujícím případě: V trestním řízení byla obviněna právnická o...

13/02/2018

Metoda pachové identifikace – aneb co si pes myslí


Unie obhájců ČR byla upozorněna advokátkou, JUDr. Janou Rejžkovou, na materiály získané Spolkem Šalamoun, Spolkem na podporu nezávislé justice v ČR, spojené s výzvou, aby metoda pachové identifikace již nebyla využívána jako dů...