Kontakt

Unie obhájců České republiky, z. s.
Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4

 +420 224 941 946  info@uocr.cz

IČO: 02926911
Bankovní spojení: 8086746001/5500
Variabilní symbol pro platbu čl. příspěvku je číslo osvědčení advokáta.

Tajemník – JUDr. Petr Svoboda
 svoboda@uocr.cz