Kontakt

Unie obhájců České republiky, z. s.
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2 – Nové Město

 +420 224 941 946  info@uocr.cz

IČO: 02926911
Bankovní spojení: 8086746001/5500
Variabilní symbol pro platbu čl. příspěvku je číslo osvědčení advokáta.

Tajemník – JUDr. Petr Svoboda
 svoboda@uocr.cz