STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 1/2020 K DOZOROVÉ PROVĚRCE STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ NAD VÝKONEM TRESTU ODSOUZENÉHO MUDr. DAVIDA RATHA VE VĚZNICI V TEPLICÍCH

09/01/2020

Ve veřejném prostoru byly publikovány informace o provedení dozorové prohlídky státním zastupitelstvím nad výkonem trestu odsouzeného MUDr. Davida Ratha ve věznici v Teplicích na konci roku 2019. Unie obhájců ČR předesílá, že nemá k dispozici informace ze spisu ani od přímých účastníků, a vychází tak pouze z informací z veřejných zdrojů. Z těch stručně vyplývá, že státní zastupitelství vytklo Vězeňské službě ČR to, že odsouzený MUDr. David Rath v rámci výkonu trestu nosil vlastní džíny a spal na vlastní zdravotní matraci.

Unie obhájců ČR nijak nezpochybňuje pravomoc státního zastupitelství provádět dozor nad výkonem trestu. Nicméně se nutně pozastavuje nad tím, že státní zastupitelství provádí dozor i k takovým záležitostem, jako je, co který obviněný nosí při různých činnostech za oblečení a na čem spí. Unie obhájců ČR je názoru, že charakterem takové věci ze své podstaty nespadají pod výkon dozoru nad výkonem trestu, protože nenarušují výkon trestu a současně používání vlastních věcí odsouzeným při výkonu trestu je zákonem přímo stanovená možnost (viz § 22 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody). Umožnění užívání vlastních věcí odsouzenému Unie obhájců ČR považuje za otázku spadající do pravomoci Vězeňské služby ČR a ředitele věznice a primárně nesouvisející se samotnou zákonností výkonu trestu. Zjevným účelem dozoru státního zastupitelství nad výkonem trestu podle § 78 citovaného zákona je dozor nad zákonností výkonu trestu a nikoli toho, co odsouzení nosí za oblečení. Naopak ad hoc výkon dozoru nad takovými věcmi ze strany státního zastupitelství, a ještě cílená na konkrétního odsouzeného by mohla vyvolávat pochybnost o standardním a nezávislém přístupu státního zastupitelství.

V této souvislosti Unie obhájců ČR věří, že státní zastupitelství sdělí informace v kolika případech v rámci celé České republiky za rok 2019 provedla dozor nad výkonem trestu nad tím, co kontrolovaný vězeň nosí za oblečení a na čem spí či nad jinými, charakterem obdobnými, věcmi. Unie obhájců ČR by pak v této konkrétní věci také ocenila, kdyby státní zastupitelství v zájmu transparentnosti svého postupu zveřejnilo, kdo dal pokyn k výkonu předmětného dozoru a na základě jaké informace a od koho. Pokud totiž státní zastupitelství extrémně přísně vyžaduje, aby všechny osoby v každém ohledu postupovaly zákonně, standardně a transparentně, tak zejména státní zastupitelství na prvním místě musí takto postupovat. Ostatně všichni obvinění i odsouzení a jejich obhájci by měli vědět, které oblečení státní zastupitelství považuje při výkonu trestu za přijatelné, aby se podle toho mohli včas zařídit.

Konečně pokud odsouzený má možnost užívat při výkonu trestu vlastní věci, tak jediným kritériem je, zda to nenarušuje účel trestu. Státní zastupitelství by proto mělo jasně vysvětlit, proč nošení džínsů pro určitou příležitost při výkonu trestu odporuje zákonu a konkrétně jakému a čím konkrétně narušuje výkon trestu v míře takové, že to způsobuje nezákonnost výkonu trestu. Tedy vzhledem k závěrům své dozorové prověrky by mělo státní zastupitelství stanovit dress code.  Dále by mělo vysvětlit, proč používání zdravotní matrace indikované při zdravotních obtíží odsouzeného je narušením výkonu trestu a čím se používání vlastní zdravotní matrace odsouzeným při indikovaných obtížích liší od užívání léků odsouzenými, pokud jsou jim předepsány. Pokud tedy má odsouzený možnost v odůvodněném případě užívat ve výkonu trestu vlastní věc, která nenarušuje výkon trestu a je mu to postupem podle citovaného zákona Vězeňskou službou umožněno, pak odebrání takové věci na základě příkazu státního zastupitelství po vykonaném dozoru je možné vnímat jako nedůvodné zostření výkonu trestu.

Nicméně Unie obhájců ČR je ráda, že státní zastupitelství tímto otevřelo diskusi o podmínkách, za kterých se v České republice vykonává trest odnětí svobody. Dovoluje si proto vyzvat všechny odborníky i laiky k veřejné diskusi. Unie obhájců ČR přitom apeluje na základní zásadu humánnosti vězeňství a účel trestu, kterým je náprava pachatele. Bohužel nelze přehlédnout, že předmětný vykonaný dozor nad výkonem trestu je důkazem o sílící a postupující represi ze strany státního zastupitelství.

Prezídium Unie obhájců ČR