Prezídium

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Je advokátem v Praze. V roce 1997 ukončil bakalářský studijní program na Policejní akademii České republiky. Právnickou fakultu absolvoval v Praze (summa cum laude), kde získal v roce 2003 titul doktora práv (JUDr.) a v roce 2005 úspěšně ukončil postgraduální doktorský studijní program (P...

JUDr. Marek Nespala

V advokacii od roku 1993, advokátem od roku 1997, absolvoval PF UK v Praze v roce 1994, doktorát z trestního práva získal 2008 (téma rigorózní práce „Okolnosti vylučující protiprávnost“). Jeho školiteli a pozdějšími společníky byli JUDr. Jiří Kulvejt (později Vrchní státní zástup...

JUDr. Filip Seifert, MBA

Právní službu poskytuje v oblasti sporné agendy, smluvní agendy a vypracovává právní rozbory, a to ve většině oblastí práva. Od počátku kariéry se však specializuje na trestní právo, a to na obhajobu fyzických a právnických osob, zastupování poškozených, vypracovávání trestních ...

JUDr. Tomáš Sokol

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s vý...

JUDr. Petr Toman, LL.M.

JUDr. Petr Toman je advokátem s více než pětatřiceti lety právní praxe. Od roku 1984 do 1990 působil v Chomutově, od roku 1990 až dosud v Praze. V letech 1990 – 1992 byl poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky. V roce 1993 založil advokátní kancelář...

Mgr. Lukáš Trojan

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do AK Jablonský. Po složení advokátní zkoušky v roce 1998 vykonává advokátní praxi nepřetržitě. V letech 1996 až 1998 přednášel na Policejní akade...

JUDr. Václav Vlk

Po ukončení studií působí stále v advokacii. Založil spolu s José Juliem Moreno Baena česko-španělskou advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados. Zaměřuje se zejména na přípravu procesních strategií pro klienty, v trestním právu se věnuje obhajobě v hospodářských trestných č...