22/09/2021

Ohlédnutí za odbornou konferencí „Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed“


Ve středu 23. září 2021 proběhla na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně odborná konference, kterou pořádala Unie obhájců ČR ve spolupráci s fakultou a která byla věnovaná aktuálním praktickým i teoretickým...

22/08/2021

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU


 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU Unie obhájců České republiky, z. s. IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514 (dále j...

14/07/2021

UNIE OBHÁJCŮ SE NEÚSPĚŠNĚ POKUSILA ZÍSKAT STATISTICKÉ ÚDAJE O PLNĚNÍ POVINNOSTI PODLE § 88 TR. ŘÁDU


Unie obhájců ČR se obrátila se žádostí o poskytnutí informací na Vrchní státní zastupitelství v Praze spočívající ve sdělení statistických údajů o plnění povinnosti orgánů činných v tr. řízení podle ust. § 88 odst. 7 t...

06/05/2021

STANOVISKO ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU K PORUŠOVÁNÍ PRINCIPŮ PRÁVNÍHO STÁTU NA SLOVENSKU A K VÝKONU NEJEN KOLUZNÍ VAZBY


Unie obhájců ČR se plně ztotožňuje se závěry stanoviska Českého helsinského výboru k porušování principů právního státu na Slovensku a k výkonu nejen koluzní vazby. Jeho plné znění zveřejňuje níže.   Prezídium Unie o...

08/03/2021

Prohlášení Slovenské advokátské komory: Excesívne nadužívanie väzby a úmrtia pri jej výkone sú neudržateľným stavom


Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami v tých najprísnejších podmienkach považuje Slovenská advokátska komora za alarmujúce a ďalej neudržateľné. Nejde pri tom o nový jav, ale o z...

29/01/2021

PROHLÁŠENÍ UNIE OBHÁJCŮ ČR K VÝZVĚ SLOVENSKÝCH PRÁVNIKOV PROTI SÚSTAVNÉMU PORUŠOVANIU PRINCÍPOV PRÁVNÉHO ŠTÁTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Prezídium Unie obhájců ČR se seznámilo s “Výzvou slovenských právníků proti soustavnému porušování principů právního státu ve Slovenské republice” (https://pravnystat.eu). Do okamžiku zveřejnění tohoto prohlášení se k V...

04/11/2020

STANOVISKO ECBA K PRINCIPŮM UŽÍVÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍCH ZAŘÍZENÍ V TRESTNÍCH ŘÍZENÍCH PO PANDEMII


Unie obhájců ČR upozorňuje na stanovisko Evropské trestní advokátní komory (ECBA), které bylo zveřejněno dne 12. září, týkající se principů užívání videokonferencí v trestních řízeních po skončení pandemie COVID-19. Pot...

26/10/2020

ODPOVĚĎ POLICEJNÍHO PREZIDENTA UNII OBHÁJCŮ K POSKYTOVÁNÍ PROTOKOLU O PODANÉM VYSVĚTLENÍ


Unie obhájců České republiky se obrátila na Policejní prezidium České republiky se žádostí o stanovisko k poskytováním kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení osobě, která podala vysvětlení v trestním řízení. Členo...

25/08/2020

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE PŘIKÁZAL ČESKÉ TELEVIZI POSKYTNOUT UNII OBHÁJCŮ ČR INFORMACE O VYVÁŽENOSTI POŘADU OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE


Unie obhájců ČR se již v roce 2017 obrátila se žádostí na Českou televizi, která je veřejnoprávním médiem, o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Byly požadovány informac...

20/04/2020

UNIE OBHÁCJŮ ČR SE OBRÁTILA NA POLICEJNÍHO PREZIDENTA A JEHO NÁMĚSTKA VE VĚCI DISTANČNÍHO PROSTUDOVÁNÍ SPISU


Vážený pan brig. gen. Mgr. Jan Švejdar Policejní prezident Vážený pan plk. Ing. Mgr. Jaroslav Wild Náměstek policejního prezidenta pro SKPV Policejní prezidium ČR Strojnická 935/27 170 89 Praha 7 – Holešovice     Váž...