15/07/2022

UNIE SE OBRÁTILA NA VELKÉ AUDITORSKÉ A PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI PŮSOBÍCÍ V ČR OHLEDNĚ ODMÍTÁNÍ VYHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ V TRESTNÍCH VĚCECH


Členové Unie obhájců ČR se společně s dalšími odborníky z justiční oblasti zúčastnili semináře na téma „Znalec sjednaný osobou, jež má zájem na výsledku posudku – reputační a jiná rizika a možnosti jejich minimalizac...

22/09/2021

Ohlédnutí za odbornou konferencí „Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed“


Ve středu 23. září 2021 proběhla na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně odborná konference, kterou pořádala Unie obhájců ČR ve spolupráci s fakultou a která byla věnovaná aktuálním praktickým i teoretickým...

22/08/2021

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU


 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU Unie obhájců České republiky, z. s. IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514 (dále j...

14/07/2021

UNIE OBHÁJCŮ SE NEÚSPĚŠNĚ POKUSILA ZÍSKAT STATISTICKÉ ÚDAJE O PLNĚNÍ POVINNOSTI PODLE § 88 TR. ŘÁDU


Unie obhájců ČR se obrátila se žádostí o poskytnutí informací na Vrchní státní zastupitelství v Praze spočívající ve sdělení statistických údajů o plnění povinnosti orgánů činných v tr. řízení podle ust. § 88 odst. 7 t...

06/05/2021

STANOVISKO ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU K PORUŠOVÁNÍ PRINCIPŮ PRÁVNÍHO STÁTU NA SLOVENSKU A K VÝKONU NEJEN KOLUZNÍ VAZBY


Unie obhájců ČR se plně ztotožňuje se závěry stanoviska Českého helsinského výboru k porušování principů právního státu na Slovensku a k výkonu nejen koluzní vazby. Jeho plné znění zveřejňuje níže.   Prezídium Unie o...

08/03/2021

Prohlášení Slovenské advokátské komory: Excesívne nadužívanie väzby a úmrtia pri jej výkone sú neudržateľným stavom


Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami v tých najprísnejších podmienkach považuje Slovenská advokátska komora za alarmujúce a ďalej neudržateľné. Nejde pri tom o nový jav, ale o z...

29/01/2021

PROHLÁŠENÍ UNIE OBHÁJCŮ ČR K VÝZVĚ SLOVENSKÝCH PRÁVNIKOV PROTI SÚSTAVNÉMU PORUŠOVANIU PRINCÍPOV PRÁVNÉHO ŠTÁTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Prezídium Unie obhájců ČR se seznámilo s “Výzvou slovenských právníků proti soustavnému porušování principů právního státu ve Slovenské republice” (https://pravnystat.eu). Do okamžiku zveřejnění tohoto prohlášení se k V...

04/11/2020

STANOVISKO ECBA K PRINCIPŮM UŽÍVÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍCH ZAŘÍZENÍ V TRESTNÍCH ŘÍZENÍCH PO PANDEMII


Unie obhájců ČR upozorňuje na stanovisko Evropské trestní advokátní komory (ECBA), které bylo zveřejněno dne 12. září, týkající se principů užívání videokonferencí v trestních řízeních po skončení pandemie COVID-19. Pot...

26/10/2020

ODPOVĚĎ POLICEJNÍHO PREZIDENTA UNII OBHÁJCŮ K POSKYTOVÁNÍ PROTOKOLU O PODANÉM VYSVĚTLENÍ


Unie obhájců České republiky se obrátila na Policejní prezidium České republiky se žádostí o stanovisko k poskytováním kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení osobě, která podala vysvětlení v trestním řízení. Členo...

25/08/2020

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE PŘIKÁZAL ČESKÉ TELEVIZI POSKYTNOUT UNII OBHÁJCŮ ČR INFORMACE O VYVÁŽENOSTI POŘADU OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE


Unie obhájců ČR se již v roce 2017 obrátila se žádostí na Českou televizi, která je veřejnoprávním médiem, o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Byly požadovány informac...