12/06/2023

BILANCE K VÝROČÍ 10 LET OD ZÁSAHU NA ÚŘADU VLÁDY – INFOGRAFIKA


Unie obhájců při desetiletém výročí akce tzv. “Zásahu na úřadu vlády” bilancuje dosavadní výsledky těchto trestních procesů. V této souvislosti proto zpracovala přehlednou grafiku vývoje všech souvisejících trestních ří...

25/10/2022

OTEVŘENÝ DOPIS AUDITORSKÝM A PORADENSKÝM SPOLEČNOSTEM KPMG A DELOITTE OHLEDNĚ ODMÍTÁNÍ VYHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ V TRESTNÍCH VĚCECH


Členové Unie obhájců ČR se společně s dalšími odborníky z justiční oblasti zúčastnili semináře na téma „Znalec sjednaný osobou, jež má zájem na výsledku posudku – reputační a jiná rizika a možnosti jejich minimalizac...

23/09/2022

Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech (online – živé vysílání) – 26.9.2022


Zveme Vás ke sledování konference, která se uskuteční při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, a jejímž cílem je výměna vědeckých poznatků a zahraničních aplikačních zkušeností v oblasti stále se ro...

22/09/2021

Ohlédnutí za odbornou konferencí „Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed“


Ve středu 23. září 2021 proběhla na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně odborná konference, kterou pořádala Unie obhájců ČR ve spolupráci s fakultou a která byla věnovaná aktuálním praktickým i teoretickým...

22/08/2021

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU


 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU Unie obhájců České republiky, z. s. IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514 (dále j...

14/07/2021

UNIE OBHÁJCŮ SE NEÚSPĚŠNĚ POKUSILA ZÍSKAT STATISTICKÉ ÚDAJE O PLNĚNÍ POVINNOSTI PODLE § 88 TR. ŘÁDU


Unie obhájců ČR se obrátila se žádostí o poskytnutí informací na Vrchní státní zastupitelství v Praze spočívající ve sdělení statistických údajů o plnění povinnosti orgánů činných v tr. řízení podle ust. § 88 odst. 7 t...

06/05/2021

STANOVISKO ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU K PORUŠOVÁNÍ PRINCIPŮ PRÁVNÍHO STÁTU NA SLOVENSKU A K VÝKONU NEJEN KOLUZNÍ VAZBY


Unie obhájců ČR se plně ztotožňuje se závěry stanoviska Českého helsinského výboru k porušování principů právního státu na Slovensku a k výkonu nejen koluzní vazby. Jeho plné znění zveřejňuje níže.   Prezídium Unie o...

08/03/2021

Prohlášení Slovenské advokátské komory: Excesívne nadužívanie väzby a úmrtia pri jej výkone sú neudržateľným stavom


Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami v tých najprísnejších podmienkach považuje Slovenská advokátska komora za alarmujúce a ďalej neudržateľné. Nejde pri tom o nový jav, ale o z...

29/01/2021

PROHLÁŠENÍ UNIE OBHÁJCŮ ČR K VÝZVĚ SLOVENSKÝCH PRÁVNIKOV PROTI SÚSTAVNÉMU PORUŠOVANIU PRINCÍPOV PRÁVNÉHO ŠTÁTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Prezídium Unie obhájců ČR se seznámilo s “Výzvou slovenských právníků proti soustavnému porušování principů právního státu ve Slovenské republice” (https://pravnystat.eu). Do okamžiku zveřejnění tohoto prohlášení se k V...

04/11/2020

STANOVISKO ECBA K PRINCIPŮM UŽÍVÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍCH ZAŘÍZENÍ V TRESTNÍCH ŘÍZENÍCH PO PANDEMII


Unie obhájců ČR upozorňuje na stanovisko Evropské trestní advokátní komory (ECBA), které bylo zveřejněno dne 12. září, týkající se principů užívání videokonferencí v trestních řízeních po skončení pandemie COVID-19. Pot...