23/03/2017

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2017 k otázce práva na obhajobu obviněných právnických osob a jednání za ně


S účinností od 1. ledna 2012 byl zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), v českém právním řádu zakotven institut trestní odpovědnosti právnických osob. Tent...

23/02/2017

Unie obhájců ČR podala trestní oznámení


Unie obhájců ČR získala z několika nezávislých zdrojů informace o nezákonných odposleších telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci. Po důkladné analýze těchto informací došla k názoru, že zde existuje důvodné ...

21/12/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 5/2016 k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v kauze Rath a spol.


Vrchní soud v Praze zrušil rozsudky Krajského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2015 a 23. 7. 2015 týkající se obžalovaného MUDr. Davida Ratha a spol. a vrátil věc soudu prvního stupně, aby ve věci učinil nové rozhodnutí. Písemné vyhotov...

20/07/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2016 k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s prováděcími vyhláškami, který byl předložen do připomínkového řízení Ministerstvem spravedlnosti ČR


Ministerstvo spravedlnosti předložilo v první polovině tohoto roku do připomínkového řízení návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech společně se dvěma provádějícími vyhláškami, čímž má doj...

31/05/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2016 k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/14 ze dne 19. 4. 2016


Unie obhájců ČR zastává názor, že právní závěry nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/14 ze dne 19. 4. 2016 musí být aplikovány i v dosud neskončených trestních řízeních. Unie obhájců ČR dále uvádí, že v právním státě n...

30/05/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č.2/2016 k problému rekodifikace trestního řádu


Unie obhájců ČR vítá iniciativu ústavně-právního výboru PSP ČR, který na den 10. 6. 2016 svolal seminář o rekodifikaci trestního řádu pod názvem „Nový trestní řád očima odborné veřejnosti“. Lze předpokládat, že v rámc...

28/01/2016

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2016 k přibrání tlumočníka pro účely porady obviněného s obhájcem


Tomuto stanovisku předcházely poměrně závažné obtíže při aplikaci ustanovení § 28 an. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), ve smyslu § 2 odst. 14...

27/11/2015

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 9/2015 k nabídce peněžní odměny spolupracujícímu obviněnému ze strany PČR


Prezidium Unie obhájců ČR se seznámilo s informací o obsahu výpovědi  obžalované, která dle včera uveřejněné informace na idnes.cz (http://zpravy.idnes.cz/vypoved-jaroslava-kubisky-u-soudu-v-oleo-chemical-fvb-/krimi.aspx?c=A151126_1505...

29/10/2015

Předseda Nejvyššího soudu reagoval na stanovisko Unie obhájců ČR k návrhu novely trestního řádu


Stanovisko Unie k novele trestního řádu bylo použito v pořadu internetové televize DVTV. Hostem pořadu byl předseda Nejvyššího soudu České republiky, prof. JUDr. Pavel Šámal, který se vyjádřil k hlavním tezím stanoviska a dále ho...

25/09/2015

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2015 k návrhu novely trestního řádu


Ministerstvo spravedlnosti ČR rozeslalo do připomínkového řízení návrh novely trestního řádu. Jako hlavní důvod novely předkladatel uvádí snahu zrychlit trestní řízení. Unie obhájců ČR podstatné části této novely zásadně ...