19/02/2024

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 1/2024 K NÁVRHU ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 254/2019 SB., O ZNALCÍCH, ZNALECKÝCH KANCELÁŘÍCH A ZNALECKÝCH ÚSTAVECH


Ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 15. listopadu loňského roku do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a ve třech variantách návrhu zásadn...

13/01/2023

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČESKÉ REPUBLIKY Č.1/2023 K PROCESNÍ POUŽITELNOSTI POZNATKŮ ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB V TRESTNÍM ŘÍZENÍ


Unie obhájců se znepokojením zaznamenala informace z veřejných zdrojů, publikované v souvislosti s  odhalením „krtka“ na Ministerstvu zahraničí, který měl předávat tajné informace ruské Službě vnější rozvědky (SVR). Na ty...

27/12/2022

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 1/2022 K POMĚRU VÝŠE PENĚŽITÝCH TRESTŮ A NÁHRAD ZA DELIKTNÍ JEDNÁNÍ PODLE OBČANSKOPRÁVNÍCH A PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


Novela trestních předpisů provedená zákonem č. 333/2020 Sb. rozšířila možnosti dohod o vině a trestu. Přestože Unie obhájců České republiky tento trend podporuje, nadále poukazuje na nerovnováhu mezi ukládanými peněžitými tres...

15/12/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č.4/2021 K OPERATIVNÍMU SLEDOVÁNÍ VÝSLECHOVÝCH CEL VE VAZEBNÍ VĚZNICI A ÚPVZD BRNO – BOHUNICE


Unie obhájců ČR zaznamenala na konci listopadu ve veřejném mediálním prostoru článek, že Brněnský soud povolil kvůli detektivovi na půl roku odposlechy ve všech výslechových místnostech vazební věznice[1]. Unie obhájců ČR obdr...

17/06/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2021 K NIČENÍ ODPOSLECHŮ PODLE § 88 ODST. 7 TRESTNÍHO ŘÁDU


Podle § 88 odst. 7 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále též „TŘ“), je policejní orgán povinen zničit záznamy o odposlechu a záznamy telekomunikačního provozu, při kterých nebyly zjištěny...

30/03/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.2/2021 K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ ADVOKÁTŮ ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB


Prezidium unie obhájců ČR se seznámilo s obsahem stanoviska České advokátní komory ze dne 9.3.2021 k trestnímu stíhání advokátů za poskytování právních služeb a seznámilo se i s usnesením o zahájení trestního stíhání v t...

25/01/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.1/2021 K UKLÁDÁNÍ TRESTŮ ZA TRESTNÉ ČINY SPÁCHANÉ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU – ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU


Podle informací publikovaných v médiích, ukládají opakovaně soudy v ČR přísné tresty za krádeže věcí v cenách řádů desetikorun nebo stokorun ovšem s poukazem na to, že ke krádežím došlo v době nouzového stavu, což je zvl...

01/12/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.4/2020 K ROZHODOVÁNÍ O OBNOVĚ ŘÍZENÍ


Unie obhájců si je vědoma letité diskuze, která se vede ohledně toho, kdo by měl rozhodovat o návrhu na obnovu řízení a v následujícím řízení obnoveném. V poslední době je však tato problematika opět předmětem diskusí v sou...

11/06/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.3/2020 K VYUŽÍVÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍCH ZAŘÍZENÍ


Pravděpodobně v souvislosti s komplikacemi vyvolanými omezujícími opatřeními v době nouzového stavu byla v rámci trestního řízení soudního častěji využívána videokonferenční zařízení. A to jednak pro vazební zasedání, tedy...

09/04/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 2/2020 K OCHRANĚ VĚZŇŮ BĚHEM KORONAVIROVÉ PANDEMIE


Unie obhájců ČR průběžně sleduje aktuální situaci v souvislosti s pandemií koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19. Vězeňská zařízení patří k místům představujícím ideální prostředí pro její nekontrolovatelné šíř...