15/12/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č.4/2021 K OPERATIVNÍMU SLEDOVÁNÍ VÝSLECHOVÝCH CEL VE VAZEBNÍ VĚZNICI A ÚPVZD BRNO – BOHUNICE


Unie obhájců ČR zaznamenala na konci listopadu ve veřejném mediálním prostoru článek, že Brněnský soud povolil kvůli detektivovi na půl roku odposlechy ve všech výslechových místnostech vazební věznice[1]. Unie obhájců ČR obdr...

17/06/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2021 K NIČENÍ ODPOSLECHŮ PODLE § 88 ODST. 7 TRESTNÍHO ŘÁDU


Podle § 88 odst. 7 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále též „TŘ“), je policejní orgán povinen zničit záznamy o odposlechu a záznamy telekomunikačního provozu, při kterých nebyly zjištěny...

30/03/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.2/2021 K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ ADVOKÁTŮ ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB


Prezidium unie obhájců ČR se seznámilo s obsahem stanoviska České advokátní komory ze dne 9.3.2021 k trestnímu stíhání advokátů za poskytování právních služeb a seznámilo se i s usnesením o zahájení trestního stíhání v t...

25/01/2021

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.1/2021 K UKLÁDÁNÍ TRESTŮ ZA TRESTNÉ ČINY SPÁCHANÉ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU – ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU


Podle informací publikovaných v médiích, ukládají opakovaně soudy v ČR přísné tresty za krádeže věcí v cenách řádů desetikorun nebo stokorun ovšem s poukazem na to, že ke krádežím došlo v době nouzového stavu, což je zvl...

01/12/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.4/2020 K ROZHODOVÁNÍ O OBNOVĚ ŘÍZENÍ


Unie obhájců si je vědoma letité diskuze, která se vede ohledně toho, kdo by měl rozhodovat o návrhu na obnovu řízení a v následujícím řízení obnoveném. V poslední době je však tato problematika opět předmětem diskusí v sou...

11/06/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ Č.3/2020 K VYUŽÍVÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍCH ZAŘÍZENÍ


Pravděpodobně v souvislosti s komplikacemi vyvolanými omezujícími opatřeními v době nouzového stavu byla v rámci trestního řízení soudního častěji využívána videokonferenční zařízení. A to jednak pro vazební zasedání, tedy...

09/04/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 2/2020 K OCHRANĚ VĚZŇŮ BĚHEM KORONAVIROVÉ PANDEMIE


Unie obhájců ČR průběžně sleduje aktuální situaci v souvislosti s pandemií koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19. Vězeňská zařízení patří k místům představujícím ideální prostředí pro její nekontrolovatelné šíř...

09/01/2020

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 1/2020 K DOZOROVÉ PROVĚRCE STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ NAD VÝKONEM TRESTU ODSOUZENÉHO MUDr. DAVIDA RATHA VE VĚZNICI V TEPLICÍCH


Ve veřejném prostoru byly publikovány informace o provedení dozorové prohlídky státním zastupitelstvím nad výkonem trestu odsouzeného MUDr. Davida Ratha ve věznici v Teplicích na konci roku 2019. Unie obhájců ČR předesílá, že nem...

21/11/2019

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 6/2019 K NOVELE TRESTNÍHO ŘÁDU


Unie obhájců ČR vyslovuje zásadní nesouhlas s vládním návrhem změny trestního řádu, která by umožnila používat informace, získané použitím odposlechu telekomunikačního provozu nebo tzv. operativně pátracích prostředků (nap...

09/10/2019

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 5/2019 K VAZEBNÍM DŮVODŮM PODLE UST. § 67 b TRESTNÍHO ŘÁDU


Podle informací publikovaných v internetovém deníku Česká justice byl obžalovaný JUDr. Elischer vzat v nedávných dnech do vazby proto, že zatelefonoval advokátce ženy, která měla v jeho trestní věci vypovídat, a tuto advokátku upoz...