JUDr. Marek Nespala

Datum narození: 14.06.1971

Vzdělání, doplňující informace

  • Právnická fakulta University Karlovy
  • Pracovní aktivity a aktivity související s právem:
    • Předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů při ČAK
    • Člen kontrolní rady v pozici kárného žalobce ČAK
    • Rozhodce č. osv. 006 v seznamu rozhodců vedeného MS ČR

Stručná profesní charakteristika

V advokacii od roku 1993, advokátem od roku 1997, absolvoval PF UK v Praze v roce 1994, doktorát z trestního práva získal 2008 (téma rigorózní práce „Okolnosti vylučující protiprávnost“). Jeho školiteli a pozdějšími společníky byli JUDr. Jiří Kulvejt (později Vrchní státní zástupce v Praze 2001-2007) a JUDr. Aleš Pejchal (od roku 2012 národní soudce Evropského soudu pro lidská práva). Dr. Nespala se zabývá univerzální praxí, v trestním právu zejména obhajobou a zastupováním poškozených v oblasti hospodářské, majetkové a násilné trestné činnosti a obhajobu ústavních činitelů. Od devadesátých let do současnosti vykonává obhajobu zejména členů vrcholných kolektivních vedení bank, investičních fondů a družstevních záložen, jakož i členů kolektivních politických orgánů a prezidenta republiky (zejména historicky ojedinělá obhajoba před Ústavním soudem proti žalobě Senátu pro velezradu v roce 2013). Od poloviny devadesátých let se Dr. Nespala rovněž specializuje na zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Souběžnou specializací Dr. Nespaly je obchodně právní problematika v oblasti sporné, soudní i arbitrážní.


Webová adresa s podrobnějšími údaji: http://www.aknespala.cz

Citát: Demokracie je stav mysli člověka, který vychází ze skutečného stavu, že jeho život je bezpečen. (Montesqieu)