Mgr. Lukáš Trojan

Datum narození: 02.01.1971

Vzdělání, doplňující informace

 • Právnická fakulta University Karlovy
 • Pracovní aktivity a aktivity související s právem:
  • Člen Kontrolní rady ČAK
  • Člen Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory
  • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrární komoře ČR
  • Místopředseda rozhodčí komise Fotbalové asociace ČR
  • Předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR
  • Předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru
  • Usazený euroadvokát na Slovensku

Stručná profesní charakteristika

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do AK Jablonský. Po složení advokátní zkoušky v roce 1998 vykonává advokátní praxi nepřetržitě. V letech 1996 až 1998 přednášel na Policejní akademii ČR. Od roku 2005 je společníkem KŠD LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Ve své praxi se zaměřuje na spory a arbitráže, v oblasti trestního práva na trestné činy hospodářské a trestné činy subjektů působících ve veřejné správě. Dále se specializuje na oblast sportovního práva. Publikuje v odborném tisku.


Webová adresa s podrobnějšími údaji: http://www.ksd.cz

Citát: Sebe odsuzuje soudce, který pronásleduje nevinného. (Syrus Publilius)