JUDr. Petr Toman, LL.M.

Datum narození: 03.03.1962

Vzdělání, doplňující informace

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
  • Pracovní aktivity a aktivity související s právem:
    • Místopředseda představenstva České advokátní komory
    • Předseda Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory
    • Místopředseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů České advokátní komory
    • Předseda redakční rady Bulletinu advokacie

Stručná profesní charakteristika

JUDr. Petr Toman je advokátem s více než pětatřiceti lety právní praxe. Od roku 1984 do 1990 působil v Chomutově, od roku 1990 až dosud v Praze. V letech 1990 – 1992 byl poslancem Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky. V roce 1993 založil advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, která se v roce 2023 spojila s Advokátní kanceláří Chrenek, Kotrba a která tak nyní poskytuje právní služby pod společným názvem Advokátní kancelář Chrenek, Toman, Kotrba. Trestnímu právu se JUDr. Petr Toman věnuje již od samého počátku své kariéry. V posledních letech obhajoval klienty obviněné z trestných činů proti životu a zdraví (např. vražda), proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (např. loupež), proti majetku, proti pořádku ve věcech veřejných (např. podplácení) a trestných činů hospodářských. JUDr. Petr Toman byl v roce 2005 zvolen laickou veřejností právníkem roku a na čelných pozicích se v této kategorii umístil i v následujících letech. Roku 2010 se v rámci téže soutěže umístil v první pětici nominovaných v kategorii trestní právo a jeho advokátní kancelář je od roku 2013 do současnosti hodnocena jako velmi doporučovaná ve stejné kategorii.


Webová adresa s podrobnějšími údaji: https://www.chrenektomankotrba.cz/

Citát: Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví (Seneca)