Program konference „Problémy a úspechy trestnej politiky a aplikačnej praxe oboch štátov po rozdelení federácie“

06/10/2023

Unie obhájců ve spolupráci  s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě uspořádala konferenci s názvem, „Problémy a úspěchy trestní politiky a aplikační praxe obou států po rozdělení federace“, která se uskuteční dne 12. října 2023 na půdě Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Trestní politika představuje odvětví veřejné politiky, které je však ze své podstaty jedinečné. Nemůže se striktně opírat o veřejné mínění, které často podléhá emocím, jež by měly být trestnímu právu cizí. Po rozdělení federace v roce 1993 se česká a slovenská trestní politika vydala částečně opačným směrem. Zatímco ve Slovenské republice došlo k rekodifikaci trestního práva v roce 2005, kdy byly přijaty dva základní pilíře trestní politiky – zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon a zákon č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok, v České republice došlo k částečné rekodifikaci v roce 2009, kdy byl přijat zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník. Na rekodifikaci trestního řádu však Česká republika stále čeká.

Navzdory rozdělení, od kterého uběhlo již více než 30 let, se naše národy vždy vzájemně inspirovaly. Tato inspirace se nevyhnula ani oblasti trestního práva. Jaké jsou současné problémy trestní politiky v jednotlivých zemích? Jakých úspěchů dosáhly jednotlivé trestní politiky během 30 let samostatnosti? Na tyto a mnohé další otázky se řečníci na konferenci pokusí odpovědět.

Program konference je k dispozici pod tímto odkazem

 

V Praze dne 6.10.2023

Prezídium Unie obhájců ČR