UNIE SE OBRÁTILA NA VELKÉ AUDITORSKÉ A PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI PŮSOBÍCÍ V ČR OHLEDNĚ ODMÍTÁNÍ VYHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ V TRESTNÍCH VĚCECH

15/07/2022

Členové Unie obhájců ČR se společně s dalšími odborníky z justiční oblasti zúčastnili semináře na téma „Znalec sjednaný osobou, jež má zájem na výsledku posudku – reputační a jiná rizika a možnosti jejich minimalizace“. Na tomto semináři zazněla mimo jiné informace, že auditorské a poradenské firmy patřící do tzv. Velké čtyřky odmítají vyhotovovat znalecké posudky v trestních věcech podle § 110a tr. řádu, které nechává zpracovat obhajoba.

Unie se proto obrátila na společnosti PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young se žádostí o jejich stanovisko, zda se skutečně taková informace zakládá na pravdě, a případně co je k takovému postupu vede. Oblast znalecké činnosti je pro obhajobu podstatná a jakékoliv omezení má značný vliv na případy klientů. Pokud by se tato informace potvrdila, jednalo by se o podstatné omezení práva na obhajobu. Zejména v mimořádně složitých trestních věcech je nezbytné, aby znaleckou činnost prováděly auditorské a poradenské společnosti s potřebným zázemím, a to nejen pro obžalobu a soud, ale také pro obhajobu.

Unie obhájců ČR dosud obdržela odpovědi pouze od společností E & Y Valuations s.r.o. (Ernst & Young) a PricewaterhouseCoopers, které zveřejňuje níže pod tímto příspěvkem.

 

V Praze dne 15.7.2021

Prezídium Unie obhájců ČR

Odpověď PricewaterhouseCoopers

Odpověď E & Y Valuations s.r.o. (Ernst & Young)