Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2017 k reakci ministra spravedlnosti na interpelaci ve věci nezákonně použitých odposlechů

08/04/2017

Unie obhájců ČR se seznámila s obsahem reakce ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. na interpelaci poslance JUDr. Blažka, evid.č. 1175 ve věci nezákonně použitých odposlechů komunikace mezi MUDr. Abdullahem Zadehem a jeho obhájci. Podstatou reakce pana ministra je informace o tom, že ve věci provádí šetření nejvyšší státní zástupce a kromě toho poukaz na judikaturu, která pro určité situace legitimuje i možný odposlech komunikace mezi obhájcem a obviněným. Unie obhájců ČR nemá pro tuto chvíli ambici vyjadřovat se k této argumentaci a vyčká na konec šetření. Považujeme však za potřebné připomenout, že trestní oznámení, která Unie obhájců ČR podávala, se týkalo i toho, že obsah odposlechů ve chvíli, kdy již bylo patrné, že jde o komunikaci mezi obhájci a obžalovaným a že obsah této komunikace evidentně neobsahuje žádné informace svědčící o páchané nebo připravované trestné činnosti komunikujících, byl zveřejněn tím, že byl založen do trestního spisu. Bez ohledu na výše zmiňované a reakci na interpelaci podrobně rozváděné možnosti prolomení důvěrnosti komunikace mezi obviněným a obhájcem je tato část problému zcela evidentní a nevyžaduje žádnou další kontrolu nebo šetření. Informace nemající žádnou důkazní hodnotu z hlediska možného posuzování kriminálního jednání obhájců a obviněného, byly bez jakéhokoliv zákonného důvodu zveřejněny.

Tuto část faktu reakce na interpelaci zcela pomíjí.

JUDr. Tomáš Sokol

Prezident Unie obhájců ČR