Stanovisko Unie obhájců č. 3/2019 k diskuzi o možné změně v režimu povolování odposlechů

21/03/2019

Unie obhájců ČR se seznámila s informací zveřejněnou v některých médiích, podle které je interně jednáno o možné úpravě režimu nařizování resp. povolování odposlechů. Dle této informace je zvažována možnost, aby v některých případech, které by se z nějakého důvodu jevily jako zvlášť naléhavé by odposlech byl realizován bez nařízení či souhlasu soudu.

Jistě právem kohokoliv zvažovat efektivitu současné právní úpravy odposlechů telekomunikačního provozu, případně tzv. prostorových odposlechů. Unie obhájců ČR ale považuje za nezbytné již v této fázi úvah upozornit na to, že odposlech telekomunikačního provozu, případně tzv. prostorový odposlech, jsou tak závažným zásahem do soukromí, že jejich realizace bez předchozího souhlasu soudu se zdá být zcela vyloučena. Zdůvodnění potřeby nařídit odposlech bez asistence soudu tím, že jde o hodiny, případně minuty zcela zřetelně nebere v úvahu možnost řešit výskyt takto naléhavých případů, pravděpodobně velmi výjimečných, prostě jen rychlejší prací státního zástupce, který o nařízení nebo povolení žádá, a soudce, který o návrhu rozhoduje. Případně upravit pohotovostní režim služeb státních zástupců a soudců, tak aby od podání žádosti do rozhodnutí uplynula zcela minimální doba. Unie obhájců ČR si ale dokáže představit i formu předběžných soudních rozhodnutí, podle níž by soud v opravdu urgentních případech (podezření z přípravy teroristického činu) rozhodl bez podrobnějšího zdůvodnění žádosti o možnosti odposlechu, ale pouze na několik dní. A v této lhůtě by tak musely být předloženy podklady pro konečné rozhodnutí. Předběžné rozhodnutí by umožňovalo pouze získání operativních informací o tom, co se děje nebo chystá, nikoliv získávání důkazů pro budoucí trestní řízení.

K tomu je třeba připomenout, že sledování podezřelých aktivit směřujících proti ČR, typicky terorismu, může ve speciální režimu povolit soud zpravodajským službám.

V Praze dne 21. 3. 2019

JUDr. Tomáš Sokol

prezident Unie obhácjů ČR