ODPOVĚĎ POLICEJNÍHO PREZIDENTA UNII OBHÁJCŮ K POSKYTOVÁNÍ PROTOKOLU O PODANÉM VYSVĚTLENÍ

26/10/2020

Unie obhájců České republiky se obrátila na Policejní prezidium České republiky se žádostí o stanovisko k poskytováním kopie úředního záznamu o podaném vysvětlení osobě, která podala vysvětlení v trestním řízení. Členové Unie se stále ve své praxi setkávají s případy, kdy je policejním orgánem odepřeno vydání kopie zmíněného úředního záznamu s odkazem na blíže neurčený vnitřní předpis závazný pro příslušníky Policie České republiky.

Přestože policejní prezident v odpovědi na žádost uvedl, že na vydání kopie záznamu o podaném vysvětlení není právní nárok a je tak vždy podmíněno individuálním souhlasem policejního orgánu, potvrdil však zároveň, že tato problematika není upravena žádným interním aktem řízení Policie České republiky ani tak v budoucnu nebude učiněno.

Pokud tedy při úkonech policejní orgán tvrdí, že mu ve vydání kopie brání nějaký pokyn či rozkaz, jedná v rozporu s obecně závaznými vnitřními předpisy.

Unie obhájců dlouhodobě dochází k závěru, že poskytnutí kopie úředního záznamu orgány činnými v trestním řízení osobě podávající vysvětlení je možné bez dalšího.

Uvedené problematice se bude i nadále věnovat a v této souvislosti přivítá zkušenosti kolegyň a kolegů z praxe. Žádost Unie obhájců společně s odpovědí policejního prezidenta je k dispozici níže.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

 

Dopis Unie obhájců ČR

Odpověď policejního prezidenta