MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE PŘIKÁZAL ČESKÉ TELEVIZI POSKYTNOUT UNII OBHÁJCŮ ČR INFORMACE O VYVÁŽENOSTI POŘADU OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE

25/08/2020

Unie obhájců ČR se již v roce 2017 obrátila se žádostí na Českou televizi, která je veřejnoprávním médiem, o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Byly požadovány informace o složení hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz a informace o hostech pozvaných do pořadu.

Informace však nebyla Českou televizí poskytnuta, a proto se Unie rozhodla se podat ve věci správní žalobu u Městského soudu v Praze, která byla úspěšná (rozhodnutí je k dispozici pod tímto příspěvkem). Česká televize tak musí informace poskytnout.

Unie obhájců je toho názoru, že do pořadu byli ve výše uvedených případech zváni výhradně zástupci orgánů reprezentujících státní moc (státní zástupci, soudci) nabízející pouze jednostranný pohled a naopak advokáti, reprezentující zájmy jednotlivce, zcela absentovali. Očekává tak, že poskytnuté informace ji pomohou tento stav objasnit. Po jejich zpracování pak bude publikováno podrobnější stanovisko

Pokud chce veřejnoprávní televize nabízet divákům relevantní, odborný a nezávislý pohled na otázky týkající se justice, musí tak činit za účasti všech jejích složek, tedy i advokátů.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

Rozsudek Městského soudu v Praze