UNIE OBHÁCJŮ ČR SE OBRÁTILA NA POLICEJNÍHO PREZIDENTA A JEHO NÁMĚSTKA VE VĚCI DISTANČNÍHO PROSTUDOVÁNÍ SPISU

20/04/2020

Vážený pan

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar

Policejní prezident

Vážený pan

plk. Ing. Mgr. Jaroslav Wild

Náměstek policejního prezidenta pro SKPV

Policejní prezidium ČR

Strojnická 935/27

170 89 Praha 7 – Holešovice

 

 

Vážení pánové,

Unie obhájců ČR byla informována svými členy i dalšími obhájci, že některé policejní útvary nabízejí možnost realizace procesního úkonu – prostudování spisu dle § 166 odst. 1 trestního řádu tak, že nabízí doručení CD s kompletně naskenovaným spisovým materiálem, včetně spisového přehledu. Tuto praxi považujeme za velice vhodnou a oceňujeme ji zejména v současné situaci.

Máme zato, že by tento postup  byl využitelný i do budoucna. Hodláme o něm informovat i naše členy a další kolegy s doporučením, aby takovou možnost využili. V době, kdy si většina obhájců již v průběhu trestního řízení pořizuje průběžně kopii vyšetřovacího spisu je samotné prostudování spisu spíše závěrečnou procesní formalitou. Samozřejmě s tím, že dokud nebude existovat právně rovnocenný e-spis, musí mít obhájce vždy možnost seznámit se i s papírovým spisem.

Pokud se spolehne na to, co mu dal policejní orgán a fyzicky nevyužije možnosti prostudovat spis (nedostaví se), je to odpovědnost obhájce. Nicméně ve zdrcující většině případů není a nebude důvod, proč tento postup nevyužít, ačkoli rozhodující bude vždy přání klienta. Pouze bychom přivítali informaci, zda jde prozatím o zkoušku této možnosti, kterou realizují některé útvary policie, případně zda jde o jejich soukromou iniciativu. I o tom budeme své členy a prostřednictvím ČAK i ostatní advokáty informovat.

 

S pozdravem

 

JUDr. Tomáš Sokol

Prezident Unie obhájců ČR