STUDIE OCHRANY DŮVĚRNÉHO VZTAHU ADVOKÁT – KLIENT

11/03/2020

V souvislosti s probíhající rekodifikací trestního řádu nechala Unie obhájců společně s Českou advokátní komorou ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy vypracovat studii týkající se ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem, která má sloužit jako podklad pro jednání rekodifikační komise pro nový trestní řád. Předmětná úprava má zásadní význam pro ochranu důvěrnosti informací směřovaných klientem advokátovi, protože je vnímána jako etalon úrovně této ochrany napříč trestním řádem.

Studie se zabývá nejasnými otázkami, zejména mírou, do které lze monitorovat a případně použít jako důkaz informace, které jsou předávány klientem advokátovi nebo naopak. Toto se netýká pouze klasického odposlechu či prostorového odposlechu, ale také problematiky informací uložených v počítači či předávaných advokáty obhajujícími v totožné trestní věc mezi sebou, apod.

Materiál má být proto platformou pro jednání o trestněprávní úpravě této problematiky z pohledu advokacie.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

Studie – duverna povaha advokat – klient v TR