Prohlášení Slovenské advokátské komory: Excesívne nadužívanie väzby a úmrtia pri jej výkone sú neudržateľným stavom

08/03/2021

Prípady úmrtí počas výkonu väzby spojené s neprimerane dlhými väzobnými stíhaniami v tých najprísnejších podmienkach považuje Slovenská advokátska komora za alarmujúce a ďalej neudržateľné. Nejde pri tom o nový jav, ale o záležitosť, na ktorú komora roky upozorňuje, a ktorá je tiež pravidelnou témou správ výboru proti mučeniu. Sme presvedčení o tom, že aj posledný prípad úmrtia obvineného advokáta na koronavírus počas výkonu väzby, musí viesť nielen k vyvodeniu individuálnej zodpovednosti, ale aj k zásadnému prehodnoteniu prístupu v trestnej politike, a aspoň k jej čiastočnému priblíženiu štandardom vo vyspelých demokraciách. Obávame sa, že medializované prípady sú pritom len vrcholom ľadovca a prípadov neadekvátneho zaobchádzania s ľuďmi a nadužívania trestného práva v skutočnosti bolo a je omnoho viacej.

Plné znění prohlášení je dostupné na webových stránkách Slovenské advokátské komory pod odkazem níže.

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/551009/_event