STANOVISKO ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU K PORUŠOVÁNÍ PRINCIPŮ PRÁVNÍHO STÁTU NA SLOVENSKU A K VÝKONU NEJEN KOLUZNÍ VAZBY

06/05/2021

Unie obhájců ČR se plně ztotožňuje se závěry stanoviska Českého helsinského výboru k porušování principů právního státu na Slovensku a k výkonu nejen koluzní vazby. Jeho plné znění zveřejňuje níže.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

Stanovisko ČHV