Ohlédnutí za odbornou konferencí „Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed“

22/09/2021

Ve středu 23. září 2021 proběhla na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně odborná konference, kterou pořádala Unie obhájců ČR ve spolupráci s fakultou a která byla věnovaná aktuálním praktickým i teoretickým otázkám trestního práva. Ústředním tématem této – již tradiční – akce bylo desetileté výročí od přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právě konference „Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět a vpřed“ poskytla důstojnou platformu pro zhodnocení dosavadního, ale i budoucího možného vývoje uvedeného institutu.

Zdroj: Advokátní deník

Konference UO zhodnotila vývoj zákona o trestní odpovědnosti právnických osob