POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

22/08/2021

 POZVÁNKA

NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

Unie obhájců České republiky, z. s.

IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514

(dále jen jako „Spolek“)

Prezident Spolku JUDr. Tomáš Sokol tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 23.9.2021 od 17:00 hod.Hotelu International Brno na adrese Husova 16/200, 602 00 Brno.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Volba členů prezidia Spolku;
  4. Zpráva o činnosti Spolku;
  5. Různé;
  6. Závěr.

 

V Praze, dne 22.8.2021

 

 

JUDr. Tomáš Sokol

Prezident Spolku