Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech (online – živé vysílání) – 26.9.2022

23/09/2022

Zveme Vás ke sledování konference, která se uskuteční při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, a jejímž cílem je výměna vědeckých poznatků a zahraničních aplikačních zkušeností v oblasti stále se rozvíjejícího a na významu narůstajícího trestního práva Evropské unie. Konference bude vysílána živě v pondělí 26.9.2022 od 9:00 hod. a sledovat ji můžete zdarma na odkaze https://www.epravo.cz/eshop/bilance-a-perspektiva-trestniho-prava-eu-a-jeho-aplikace-v-clenskych-statech-online-zive-vysilani-26-9-2022-699.html?action=66cfff97 . 

Mezinárodní vědecká konference bude rozdělena do několika tematických bloků, v nichž vystoupí nejen významní právní teoretici a zástupci evropské legislativy, ale především pak vrcholní čeští i zahraniční zástupci evropské aplikační praxe z řad soudců, obhájců i žalobců. Účast na konferenci přislíbili také vrcholní zástupci Úřadu evropského veřejného žalobce, Eurojustu, Rady evropských advokátních komor (CCBE) či soudci vrcholných soudních institucí vybraných evropských států.

Z programového hlediska bude pozornost zaměřena například na aktuální výzvy evropské legislativy v oblasti trestního práva, implementaci práva Evropské unie do českého trestního práva, dále na činnost Úřadu evropského veřejného žalobce či na evropské prvky v trestním právu pohledem soudní praxe. Stranou nebude ponechána ani otázka činnosti Soudního dvora Evropské unie právě v oblasti trestního práva. Ve druhé části konference vystoupí zástupci aplikační praxe z členských států Evropské unie, a to konkrétně z Francie, Německa, Polska, Rakouska, Španělska, Slovenska či Chorvatska.

Konferenci pořádají společně Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Česká advokátní komora, Unie obhájců České republiky. 

Program konference