Unie obhájců ČR podala trestní oznámení

23/02/2017

Unie obhájců ČR získala z několika nezávislých zdrojů informace o nezákonných odposleších telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci. Po důkladné analýze těchto informací došla k názoru, že zde existuje důvodné podezření, že orgány činné v trestním řízení porušily zvlášť hrubým způsobem ust. § 158d odst. 1 tr. řádu, když činily nezákonné záznamy o komunikaci mezi obviněným a jeho obhájci a tyto záznamy pak následně zařadily do trestního spisu, ač není pochyb o tom, že se jedná o komunikaci mezi obžalovaným a jeho obhájci.

Na základě těchto skutečností podala Unie obhájců ČR dne 22. 2. 2017 Nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení, které je dispozici níže.

 

Prezidium Unie obhájců ČR

Trestní oznámení