Unie obhájců ČR se obrátila na prezidenta Harvardovy univerzity

20/06/2019

Unie obhájců ČR je znepokojena nedávnými událostmi, které vedli k ukončení činnosti obhájce Ronalda Sullivana jako děkana jedné z kolejí Harvardovy univerzity.

Z médií prezentovaného odůvodnění je zjevné, že Ronald Sullivan byl nucen skončit zejména díky tlaku studentů vztaženému ke skutečnosti, že byl obhájcem obviněného z trestného činu. Tento krok je extrémně nepřípustný a poškozující právní stát v jeho základech.

Členové Unie mají svoji zkušenost, ať už osobní či zprostředkovanou, s tím, jak totalitní režimy dokáží eliminovat lidi s odlišnými názory, jak dokáže fanatické prostředí předem odsuzovat nejen obviněné, ale i jejich obhájce.

Unie vyjádřila podporu obhájci Ronaldu Sullivnovi osobním dopisem a rovněž se dopisem obrátila na prezidenta Harvardovy univerzity Lawrence Bacowa, aby vyjádřila své velké znepokojení. Odpověď prezidenta Bacowa je dostupná níže.

Je základním lidským právem být hájen, je přeci základním právem hledět na toho, kdo stojí před soudem, jako na nevinného do té doby, než je prokázána jeho vina. A je přeci základním posláním obhájce pomoci těm, kteří o to požádají. Posláním obhájce není soudit. Obhájce neobhajuje trestný čin, ale obhajuje obviněného či podezřelého z trestného činu.

Závěrem považuje Unie za důležité připomenout, jak významné je, když univerzitní profesor působí i v praxi a může tak konfrontovat teoretické poznatky s praktickými právními zkušenostmi.

 

V Praze dne 20. 6. 2019

Prezídium Unie obhájců ČR

 

Dopis prezident Bacow

Odpověď prezidenta Harvardovy univerzity