POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

01/11/2019

POZVÁNKA 

NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

Unie obhájců České republiky, z. s.

IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514

(dále jen jako „Spolek“)

Prezident Spolku JUDr. Tomáš Sokol tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 2. 12. 2019 od 16:00 hod. v Galerii Café Louvre na adrese Národní 1987/22, 110 00 Praha 1.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Volba členů rozhodčí komise Spolku;
  4. Volba členů kontrolní komise Spolku;
  5. Zpráva o činnosti Spolku;
  6. Různé;
  7. Závěr.

V Praze, dne 31. 10. 2019

JUDr. Tomáš Sokol