JUDr. VÁCLAV VLK


6.6.2014

Titul, jméno a příjmení

JUDr. Václav Vlk

Nar. 5.11.1970

Vzdělání VŠ + doplňující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Pracovní aktivity a aktivity související s právem:

V letech 1999 – 2002 člen Rozkladové komise ministra vnitra za ČAK ve věcech azylu

Předseda Výboru pro vnější vtahy ČAK od roku 2005

Člen Kontrolní rady ČAK v letech 2002 až 2005

Člen předsednictva Španělsko – české obchodní komory

Člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ČAK

Člen Českého Helsinského výboru

Stručná profesní charakteristika

Po ukončení studií působí stále v advokacii. Založil spolu s José Juliem Moreno Baena česko-španělskou advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados. Zaměřuje se zejména na přípravu procesních strategií pro klienty, v trestním právu se věnuje obhajobě v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů, dále všeobecné právní poradenství v oblasti občanského práva, všeobecné právní poradenství v oblasti obchodního práva, zastupování ve sporech týkajících se obchodních společností, nekalé soutěže, arbitrážních řízeních, procesní zastupování v občanském právu, rodinném právu. Dále se věnuje odpovědnostním vztahům a náhradě škody vůči státu. Rozsáhlá je jeho publikační činnost v odborném a denním tisku. Zapsán též u Slovenskej advokatskej komory.
Jazykové znalosti: španělský, anglický a ruský jazyk. Místo působení: Praha, Madrid, Bratislava.

Webová adresa s podrobnějšími údaji

http://www.moreno-vlk.eu/

Citát

Nespravedlnosti nejlépe prospívá zavírat před ní oči.