JUDr. FILIP SEIFERT, MBA


6.6.2014

Titul, jméno a příjmení

JUDr. Filip Seifert, MBA

nar. 12. 11. 1977

Vzdělání VŠ + doplňující

Magisterské studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze

Rigorózní studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze

Odborná justiční zkouška (soudcovská zkouška)

Studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validované The Nottingham Trent University

Pracovní aktivity a aktivity související s právem:

Mezinárodní advokátní kancelář (1998)

Asistent ministra spravedlnosti ČR (1998 – 2002)

Justiční čekatel Městského soudu v Praze (2002 – 2005)

Advokát (od roku 2005, od roku 2006 v advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI)

Partner v advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI (od 2014)

Člen rozkladové komise ministra zemědělství ČR (2011 – 2014)

Externí pedagog na Právnické fakultě Paneurópské vysoké školy (od 2013)

Stručná profesní charakteristika

Právní službu poskytuje v oblasti sporné agendy, smluvní agendy a vypracovává právní rozbory, a to ve většině oblastí práva. Od počátku kariéry se však specializuje na trestní právo, a to na obhajobu fyzických a právnických osob, zastupování poškozených, vypracovávání trestních oznámení, přípravu interních předpisů a školení v rámci Criminal Compliance. Například obhajoval klienty obviněné z trestných činů Vražda, Ublížení na zdraví či Loupež, nebo z trestných činů majetkových (Krádež, Zpronevěra, Podvod, Legalizace výnosů z trestné činnosti, Porušení povinností při správě cizího majetku apod.) či z krácení daní, trestných činů v rámci veřejných zakázek či korupce. Je mediálně aktivní, když poskytuje nezávislá právní stanoviska do zpravodajství České televize (Události, ČT24), (F)TV Prima (Zprávy) a publikoval např. v časopise EURO. Filip Seifert je advokátem s více než 15 lety právní praxe.

Webová adresa s podrobnějšími údaji

http://www.iustitia.cz

Citát

„Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu“ – staré čínské přísloví