Aktuální informace

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

12.9.2016 Unie obhájců České republiky, z. s. IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514 (dále jen jako „Spolek“) Prezident Spolku JUDr. Tomáš Sokol tímto v souladu se stanovami S ...
celý článek

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2016 k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s prováděcími vyhláškami, který byl předložen do připomínkového řízení Ministerstvem spravedlnosti ČR

20.7.2016 Ministerstvo spravedlnosti předložilo v první polovině tohoto roku do připomínkového řízení návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech společně se dvěma provádějícími vyhláškami, čímž má dojít ke kompletní novele právní úpravy znaleck ...
celý článek

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR panu Bohuslavu Sobotkovi

9.6.2016 Unie obhájců ČR se obrátila ve svém dopisu na předsedu vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotku z důvodů výhrad k nestandardním reakcím ze strany nejvyššího státního zástupce a ministra spravedlnosti na organizační změny ve strukturách Policie ČR.   Mgr. Petr ...
celý článek