Aktuální informace

Mezinárodní konference ECBA Praha za účasti Unie obhájců

24.4.2017 Zástupci Unie obhájců Tomáš Gřivna a Filip Seifert přednesli příspěvky a zúčastnili se panelové diskuse na mezinárodní konferenci European Criminal Bar Association (ECBA), které se zúčastnilo 120 obhájců a trestních specialistů z celého světa, konané dne 22. dubna 2017 v P ...
celý článek

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 2/2017 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní.

29.3.2017 Z pohledu práva na obhajobu a s ním spojeného práva na důvěrnost informací sdělovaných obhájci, by schválení návrhu znamenalo hrubý a protiústavní zásah do těchto práv. Podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo odepřít výpověď, jestliže by ...
celý článek