Aktuální informace

Odpověď Policejního prezidia k problematice poučování účastníků trestního řízení o povinnosti zachovávat mlčenlivost o poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení

15.11.2016 Unie obhájců byla prostřednictvím svých členů informována o případech, kdy orgány činné v trestním řízení poučují účastníky trestního řízení, kteří byli požádáni o součinnost podle ust. § 8 tr. řádu., aby o této součinnosti neinformovali. Proto se Unie prostředn ...
celý článek

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

12.9.2016 Unie obhájců České republiky, z. s. IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514 (dále jen jako „Spolek“) Prezident Spolku JUDr. Tomáš Sokol tímto v souladu se stanovami S ...
celý článek