Aktuální informace

Poděkování České advokátní komoře

15.10.2017 Unie obhájců ČR děkuje České advokátní komoře za umožnění prezentovat svoji existenci a činnost v prostorách, v nichž probíhal 7. sněm České advokátní komory. Tato prezentace se skutečně vydařila a jejím výsledkem je přijetí 19 nových členů Unie obhájců ČR, které ...
celý článek

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

9.8.2017 Unie obhájců České republiky, z. s. IČO: 029 26 911, se sídlem Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 59514 (dále jen jako „Spolek“) Prezident Spolku JUDr. Tomáš Sokol tímto v souladu se stanovami S ...
celý článek