Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití a kontrole zákonnosti odposlechů

10/12/2014

Den lidských práv, 10. prosince, je dnem přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948 OSN.

Unie obhájců ČR připomíná, že zejména v demokratických a právních státech, k nimž je třeba Českou republiku počítat, platí mimo jiné:

Článek 12

Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

Článek 8

Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům porušujícím základní práva, jež jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem.

Je však nanejvíce tristní a alarmující, že orgány činné v trestním řízení, bez zájmu zodpovědných činitelů, dlouhodobě tolerují porušování těchto základních práv člověka. Dnešního dne vydává tedy Unie obhájců ČR Stanovisko č8/2014, které se věnuje problematice odposlechů a zákonnému informování o nich a soudnímu přezkumu. Zákonná úprava měla garantovat neoprávněně odposlouchávaným občanům ochranu jejich práv. Orgány činné v trestním řízení si s vůlí zákonodárce poradily a dokázaly vyloučit prakticky jak jejich informování, tak jejich následné právo na soudní ochranu. Celý text Stanoviska je zde.

Stanovisko UOČR odposlechy