Sdělení k výrokům VSZ v Olomouci ve věci úniku odposlechů

17/06/2014

Unie obhájců ČR  se pozastavuje nad výroky zástupců VSZ v Olomouci,  že záznam odposlechu v tzv. kauze Nagyová médiím poskytl konkrétní obhájce. Jeho jméno však neuvedli.

 

Takto závažné obvinění, není možné veřejně presentovat v neurčité podobě a paušálně tak napadat celý advokátní stav či skupinu obhájců v jedné trestní věci.

 

Unie obhájců ČR proto vyzývá VSZ v Olomouci, aby svá obvinění konkretizovalo a oznámilo je také příslušnému orgánu České advokátní komory nebo aby respektovalo povinnost uloženou ustanovením § 24 odst. 4 zákona o státním zastupitelství zdržet se nepřiměřené veřejné  kritiky  jiných úředních osob, mimo jiné i  advokátů, a ctilo tak zásadu náležitého respektu k osobám vykonávající právnické povolání.

 

Unie Obhájců ČR