JUDr. Václav Vlk

Datum narození: 05.11.1970

Vzdělání, doplňující informace

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • Pracovní aktivity a aktivity související s právem:
  • V letech 1999 – 2002 člen Rozkladové komise ministra vnitra za ČAK ve věcech azylu
  • Předseda Výboru pro vnější vtahy ČAK od roku 2005 do roku 2018
  • Člen Kontrolní rady ČAK v letech 2002 až 2005
  • Člen předsednictva Španělsko – české obchodní komory
  • Člen Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy ČAK
  • Předseda Českého Helsinského výboru
  • Člen Odvolací kárné komise ČAK od roku 2018 doposud

Stručná profesní charakteristika

Po ukončení studií působí stále v advokacii. Založil spolu s José Juliem Moreno Baena česko-španělskou advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados. Zaměřuje se zejména na přípravu procesních strategií pro klienty, v trestním právu se věnuje obhajobě v hospodářských trestných činech a trestných činech veřejných činitelů, dále všeobecné právní poradenství v oblasti občanského práva, všeobecné právní poradenství v oblasti obchodního práva, zastupování ve sporech týkajících se obchodních společností, nekalé soutěže, arbitrážních řízeních, procesní zastupování v občanském právu, rodinném právu. Dále se věnuje odpovědnostním vztahům a náhradě škody vůči státu. Rozsáhlá je jeho publikační činnost v odborném a denním tisku. Zapsán též u Slovenskej advokatskej komory.

Jazykové znalosti: španělský, anglický a ruský jazyk. Místo působení: Praha, Madrid, Bratislava.


Webová adresa s podrobnějšími údaji: http://www.moreno-vlk.eu/

Citát: Nespravedlnosti nejlépe prospívá zavírat před ní oči.