JUDr. FILIP SEIFERT, MBA

„Mezi nejstarší lidská práva patří právo na obhajobu a na spravedlivý proces. V poslední době však v praxi pozoruji čím dál víc zjevných excesů a účelových postupů ze strany státu. Zpětnou vazbu ale nikdo neřeší. Chybí mi odpovědnost za případ, než je předložen soudu. Unie obhájců ČR spojuje sílící hlasy obhájců.“