Výsledky interního šetření nejvyššího státního zastupitelství a stálé parlamentní komise ve věci zneužití odposlechů mezi obhájcem a obviněným


5.10.2017

Prezidium Unie obhájců ČR na svém jednání dne 3. 10. 2017 projednalo dosavadní výsledky jednání Stále komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací ve věci obsahově se kryjící s trestním oznámením, podaným v minulosti Unií obhájců ČR. Tedy zjednodušeně řečeno s problémem souvisejícím s tím, že v jedné trestní věci byl do trestního spisu přístupného všem účastníkům trestního řízení zařazen přepis odposlechu mezi obhájci a obviněným, ač to je v hrubém rozporu s trestním řádem. Je zřejmě nesporné, že dosavadní výsledky interního šetření Nejvyššího státního zastupitelství, ale také výsledky šetření výše zmíněné Stále komise potvrzují, že ke skutku, tedy porušení ustanovení § 88 odst. 1 tr.řádu došlo. Dokonce dle informací prezidia Unie obhájců již byl v této souvislosti postižen policista, který se měl fakticky jednání dopustit. Na poslední jednání stále komise dne 7. 9., na níž byl přítomen i zástupce Unie obhájců ČR se dostavil i pan Nejvyšší státní zástupce a z jeho vyjádření lze dovodit, že i on si uvědomuje a připouští zmíněné porušení. Jakékoliv další závěry pak chce činit pouze po skončení vnitřního šetření. Přítomný ministr spravedlnosti ČR JUDr. Pelikán se vyjádřil tak, že vyčká výsledků tohoto šetření a poté zváží svůj vlastní postup ve věci, včetně možného podání kárné žaloby. Prezidiu Unie obhájců ČR je zřejmé, že další běh událostí do určité míry ovlivní nečinnost stálé komise vzhledem k parlamentním volbám a zřejmé výměně jejích členů. To však jistě není na překážku postupu vnitřního šetření a proto budeme s napětím očekávat jeho výsledky a případnou následnou aktivitu ministra spravedlnosti, ať jím již bude kdokoliv. Z našeho pohledu se stále jeví stejné podezření, že ve věci došlo k trestnému činu a za zjevné pak považujeme, že dopis z nejvyššího státního zastupitelství ze dne 15. 9. 2017 (dostupný níže) rozhodně nelze považovat za ukončení celé záležitosti.

 

JUDr. Tomáš Sokol

Prezident Unie obhájců ČR

Vyrozumění NSZ ze dne 15. 9. 2017