Unie obhájců jednala s nejvyšším státním zastupitelstvím


3.8.2018

Prezident Unie obhájců ČR JUDr. Tomáš Sokol a člen jejího prezidia JUDr. Petr Toman se v Praze sešli s nejvyšším státním zástupcem JUDr. Pavlem Zemanem a jeho náměstkem JUDr. Jiřím Pavlíkem. Předmětem jejich diskuse byly nedávno zveřejněné výsledky Analýzy trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků.

Unie obhájců se problematice trestního postihu zastupitelů dlouhodobě věnuje. Ráda proto přijala pozvání k odborné diskusi na toto téma. Pavel Zeman seznámil zástupce Unie s postupem zpracování Analýzy a způsobem shromáždění údajů od všech stupňů státního zastupitelství. Konstatoval, že se jedná o první skutečnou analýzu tohoto dlouho diskutovaného problému. Zdůraznil především vysoký počet trestních řízení, která byla státními zástupci ukončena již ve fázi prověřování. To ocenili i zástupci Unie obhájců.

Rozdílné názory obou stran přetrvaly v hodnocení některých výsledků Analýzy. Pavel Zeman konstatoval, že podle závěrů Analýzy bylo v letech 2013 – 2017 obžaloby zproštěno 40 procent zastupitelů. Unie obhájců poukázala na zastupitele, jejichž stíhání bylo soudem zastaveno z důvodů promlčení, popř. byl jejich případ posouzen pouze jako přestupek a postoupen k projednání obecnímu úřadu. Vzhledem k těmto údajům setrvala na hodnocení, že 60 procent obžalovaných zastupitelů nebyla odsouzena, což považuje za vysoký počet přesahující průměr v jiných trestních řízeních (5,2 %).

Obě strany se shodly na tom, že práce zastupitelů je komplikována stoupajícím počtem zákonů a z nich plynoucích úkolů a povinností. Vyjádřili ochotu spolupracovat se samosprávami všech stupňů při vzdělávacích akcích, jejichž cílem by bylo informovat zastupitele o jejich právech a povinnostech a doporučit, jak postupovat, aby riziko trestního stíhání vyloučili. Zástupci Unie uvedli, že zastupitelé, kteří chtějí postupovat v souladu se zákonem a vyhnout se riziku trestního postihu, se nemají kam obrátit o radu, jak správně postupovat. Požádali proto nejvyššího státního zástupce, aby státní zástupci zohlednili při své práci rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 848/2010, z něhož vyplývá, že jestliže se laické osoby spolehnou na informace advokáta, jako osoby práva znalé, aniž by měly nějaké věrohodné signály, z nichž by mohly dovodit nesprávnost takových informací, nelze u nich zpravidla dovodit úmyslné zavinění trestného činu.

Závěrem Pavel Zeman i zástupci Unie obhájců vyjádřili přesvědčení, že jak pozornost, kterou tomuto problému věnovala Unie obhájců, tak Analýza zpracovaná nejvyšším státním zastupitelství přispěly k vyjasnění mnohdy sporných právních otázek týkajících se trestního postihu zastupitelů v uplynulých letech.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

Tisková zpráva – jednání s NSZ