Unie obhájců ČR v Otázkách Václava Moravce


13.6.2017
V pořadu Otázky Václava Moravce, jehož hosty byli předseda Nejvyššího soudu ČR, prof. JUDr. Pavel Šámal, vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová a bývalá ministryně spravedlnosti, poslankyně prof. JUDr. Helena Válková, se hovořilo v souvislosti s tématem odposlechů o trestním oznámení, které Unie podala z důvodu podezření, že orgány činné v trestním řízení porušily zvlášť hrubým způsobem ust. § 158d odst. 1 tr. řádu, když činily nezákonné záznamy o komunikaci mezi obviněným a jeho obhájci a tyto záznamy pak následně zařadily do trestního spisu, ač není pochyb o tom, že se jedná o komunikaci mezi obžalovaným a jeho obhájcem a dále byl citován článek, který pro server česká-justice.cz napsal člen prezidia Unie, JUDr. Petr Toman.
Přestože byla debata velmi nevyvážena, jelikož chyběli zástupci advokacie, se kterou probíraná témata úzce souvisela, konstatovali alespoň všichni přítomní, že kauza odposlechů klienta s obhájci zařazených do spisu je excesem konkrétních osob. Nicméně důvody, pro které zůstávají přepisy výše zmíněných odposlechů ve spise, pak už zejména ze strany vrchní státní zástupkyně vysvětleny nebyly.

prezidium Unie obhájců ČR