Unie obhájců ČR spolupořádala konferenci – Právo na obhajobu, teorie a praxe 21. století


29.10.2015

Dne 1.10.2015 proběhla v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy konference na téma Právo na obhajobu – teorie a praxe 21. Unie obhájců ČR byla spolu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Českou advokátní komorou spolupořadatelem této akce.

K tématu Právo na obhajobu předneslo své příspěvky řada řečníků včetně soudce Evropského soudu pro lidská práva Aleše Pejchala, předsedy Nejvyššího soudu prof. Pavla Šámala, soudce Ústavního soudu prof. Jaroslava Fenyka,  Davida Uhlíře, profesora právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. Aleše Gerlocha, prezidenta Unie obhájců Tomáše Sokola a dalších. Za státní zástupce vystoupil Jan Lata a za obhájce Tomáš Gřivna, Filip Seifert a Lukáš Trojan. V odpolední části pak vystoupili kolegové ze Slovenské republiky, například prof. Jaroslav Ivor nebo prof. Jozef Záhora a další čtyři renomovaní slovenští právníci s příspěvky na téma Právo na obhajobu v teorii a praxi.

29 Přednášejícím naslouchalo asi 180 přítomných obhájců, soudců, akademiků, státních zástupců, policistů,studentů a zástupců z řad právnických i neprávnických profesí. Celá akce byla co do počtu příspěvků do diskuze a počtu přítomných ojedinělá svým rozsahem a pokud si jí dovolíme hodnotit, tak velmi pozitivně.

Na přelomu tohoto roku bude vydán Sborník všech příspěvků.