Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2014 k záměru Ministerstva spravedlnosti


15.8.2014

Unie obhájců vzala se znepokojením na vědomí informaci, publikovanou v internetovém deníku Echo24. cz pod názvem „Válková změní vazbu i vězení. Léčivé čaje ano, iontové nápoje ne,“ dne 13. 8. 2014.( viz http://echo24.cz/a/iZwhD/valkova-zmeni-vazbu-i-vezeni-lecive-caje-ano-iontove-napoje-ne ).

V článku  je mimo jiné výslovně uvedeno, že: „Změny přijdou hned po příjmu člověka do výkonu vazby. Jeho součástí bývá i hodně intimně osobní prohlídka, ve které dozorci zkoumají i to, zda se dotyčný něco nesnaží propašovat v konečníku. Dosud platilo, že úkonu museli přihlížet vždy dva  příslušníci stejného pohlaví jako má obviněný. Praxe ale ukázala problém. Stávalo se totiž, že mimo pracovní dobu byla ve službě jen jedna příslušnice – a nebylo možné čistě úředně přijmout do vazby ženu. Nově bude moci této proceduře přihlížet i muž.“

Je-li tato informace pravdivá, pak záměr Ministerstva spravedlnosti je doslova šokující. Vazba je extrémním zásahem do celého katalogu ústavních a osobnostních práv nevinných osob, což bylo opakovaně vysloveno soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního a soudů mezinárodních.  A to i v situacích kdy je vykonávána naprosto bezvadně a  v souladu s právem. Řada lidsko-právních organizací upozorňuje  na nedostatečné podmínky a nedůstojné podmínky ve vazebních věznicích ČR.  Navrhovaný postup je další degradaci lidské důstojnosti.

Unie obhájců má výhrady už k faktu, že namnoze zcela paušálně jsou prováděny takové prohlídky u osob, u kterých nelze s ohledem na jejich minulost předpokládat, že by se pokoušeli něco propašovat do vazby v konečníku. Je třeba připomenout, že jde o úkon, který za všech okolností a i při výkonu s maximální citlivostí je pro prohlíženého lidsky velmi ponižující. Proto by k němu mělo být přistupováno jen v případech, kdy existuje jednoznačná indikace podezření z možnosti, že k pokusu o pašování takto neobvyklým způsobem může dojít. Za zcela vyloučené pak Unie obhájců ČR považuje možnost, že by z této procedury zúčastnila osoba opačného pohlaví. Unie obhájců ČR se obrací na Ministerstvo spravedlnosti s výzvou, aby se vyjádřilo k tomu, zda skutečně má takovýto záměr, zda si představuje, že je možné s ohledem na běžnou úroveň respektu k základnímu občanským právem k nimž patří i právo na důstojnost,  aby jakoukoliv intimní prohlídku prováděla osoba opačného pohlaví. Tím spíše pak prohlídku tohoto charakteru.

 Unie obhájců ČR