STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR č.6/2015 K PROHLÁŠENÍ POLICEJNÍHO ORGÁNU


16.6.2015

Prezidium Unie obhájců ČR se na svém zasedání dne 15. 6. 2015 zabývalo prohlášením policejního mluvčího Tomáše Hulana, který v minulém týdnu v souvislosti s konkrétní trestní kauzou uvedl, že pražští policisté vyšetřují složitý  případ hospodářské kriminality, do kterého jsou zapojeni i významní advokáti, které lze spojovat s členstvím v kontrolní radě České advokátní komory. Údajně na oplátku se policisté  dočkali smyšlených a lživých udání adresovaných Generální inspekci bezpečnostních sborů, přičemž má jít o snahu  zmařit nebo zkomplikovat vyšetřování.

Prezidium Unie obhájců ČR se také seznámilo s reakcí České advokátní komory ze dne 11.6.2015, se kterou se plně ztotožňuje. Navíc upozorňuje, že ze zmíněného tiskového prohlášení mluvčího Policie ČR není patrné, která policejní složka s tímto neurčitým, ale závažným obviněním vystupuje. Zda jde o názor policejního prezidenta, policejního prezidia, jiné policejní složky anebo samotného Tomáše Hulana. Nicméně kdokoliv z těchto subjektů by si měl být vědom, že takový způsob dialogu mezi dvěma  složkami, které mají v základu stejný cíl, totiž zákonné trestní řízení, není v souladu s trestním řádem. Má-li kdokoliv z policejních představitelů za to, že konkrétní advokát porušuje své povinnosti nebo svá práva v rámci obhajoby obviněného, měl by se primárně obrátit na kontrolní orgány České advokátní komory a požádat je o přezkoumání takového jednání, nikoliv napadat všechny obhájce prostřednictvím médií.

Podle informací, které má prezidium Unie obhájců ČR k dispozici, trestní stíhání v uvedené věci probíhá po dobu již více než jednoho roku. Trestní řízení pak pravděpodobně ještě déle. Přesto podle informací Presidia Unie obhájců ČR k datu 15. 6. 2015 neeviduje Česká advokátní komora žádnou stížnost či podnět policejního orgánu směřujícího proti některému z obhájců, kteří se v uvedené věci angažují. A stíhán je jeden advokát.

Prezidium Unie obhájců ČR odmítá nekorektní obviňování  advokátů jako profesní skupiny, ale nechce se, vycházeje ze svých zásad, vyjadřovat k tzv. živé kauze. Nicméně za zásadní považuje informaci, že v uplynulých dnech přijali policisté vyšetřující předmětnou kauzu opatření, kterým na nějakou dobu zamezila jednomu z obviněných, který je ve vazbě, jeho styku s obhájci. Takový postup považuje Unie obhájců za porušení ústavního práva na obhajobu a požaduje jeho přezkoumání.

 

Mgr. Lukáš Trojan

viceprezident Unie obhájců ČR