STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR č. 5/2015 K NÁVRHU ZÁKONA O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ


22.5.2015

Unie obhájců České republiky byla oslovena Ministerstvem spravedlnosti České republiky k vyjádření k návrhu zákona o státním zastupitelství (a návrh novely doprovodných zákonů). Prezídium Unie společně se členy vypracovalo následující připomínky k navrhovaným předpisům. Z důvodů, uvedených v kompletním znění stanoviska, dospěla Unie obhájců České republiky k závěru, že návrh zákona nepodporuje jako celek a nedoporučuje jeho přijetí.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

Plné znění stanoviska UOČR č.5/2015