STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 4/2015 K OCHRANĚ ADVOKÁTNÍ MLČENLIVOSTI A ODPOVĚDNOSTI SOUDCE VE SVĚTLE ROZSUDKU ESLP


13.5.2015

Unie obhájců ČR ve světle nejaktuálnější judikatury Evropského soudu pro lidská práva, konkrétně z rozsudku ze dne 2.4.2015 sp.zn. 63629/10 a 60567/10, konstatuje, že při implementaci judikatury ESLP do aplikační praxe soudů všech stupňů v České republice, musí být zdůrazněna odpovědnost soudce (popřípadě předsedy senátu), který domovní prohlídku, případně prohlídku jiných prostor a pozemků nařídil, aby prohlídka byla provedena pouze v rozsahu nezbytném pro sledování cíle objasňování konkrétního skutku, ohledně něhož byly zahájeny úkony trestního řízení, případně zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby a zejména, aby posouzení zákonnosti postupu při zajišťování nosičů informací bylo řádně věcně zdůvodněno, a to především v případě, že se jedná o komunikaci mezi advokátem a klientem.

Celý text stanoviska naleznete zde

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2015

Prezídium Unie obhájců ČR