Stanovisko Unie obhájců ČR č.2/2016 k problému rekodifikace trestního řádu


30.5.2016

Unie obhájců ČR vítá iniciativu ústavně-právního výboru PSP ČR, který na den 10. 6. 2016 svolal seminář o rekodifikaci trestního řádu pod názvem „Nový trestní řád očima odborné veřejnosti“. Lze předpokládat, že v rámci tematických celků „Základní zásady a nové instituty trestního řádu“ a „Úskalí a rizika připravované trestněprávní úpravy“ bude zmíněno i to, co jako velmi zásadní vnímá Unie obhájců ČR. Totiž aktuální trend rekodifikační práce, směřující k zásadnímu posílení vyhledávací zásady v trestním řízení před soudem. Tedy tzv. inkvizičního procesu v němž  by se měl soud angažovat při opatřování důkazů mnohem více než nyní.

Takováto úprava by podle Unie obhájců ČR byla krokem zpět a popřením všeho, co bylo doposud v této oblasti v rámci rekodifikačních prací projednáno a posléze schváleno jako věcný záměr zákona v roce 2004 a 2008. Byla by i v rozporu s nálezem Ústavního soudu z května roku 2008, který jasně a kategoricky odmítl možnost, že by soud byl pomocníkem obžaloby. Právě k tomu by došlo ve chvíli, kdy by soud byl ze zákona povinen provádět ze své iniciativy důkazy. Unie obhájců ČR naopak, v souladu s většinou úprav  zemí sdílejících obdobnou právní kulturu, prosazuje plně co možná největší kontradiktornost soudního řízení v trestních věcech, tedy řízení, v němž je soudce, zcela stejně jako v řízení civilním toliko tím, kdo důkazy navržené účastníky řízení provede a posléze zhodnotí.

Unie obhájců ČR pevně doufá, že tento názor zazní zcela jasně i z jednání iniciovaného ústavně-právním výborem tak, aby bylo zřejmé, že cokoliv jiného nepřipadá v úvahu.

JUDr. Tomáš Sokol

Prezident Unie obhájců ČR