Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2015 k trestnímu stíhání zastupitelů měst a obcí


12.4.2015

Unie obhájců shromáždila od svých více jak 80 členů podklady k 75 trestním řízením vedeným v uplynulých letech s 266 zastupiteli měst a obcí. Zjistila, že od roku 2010 výrazně stoupnul počet stíhaných zastupitelů. Zatímco v roce 2010 bylo obviněno 5 zastupitelů, v roce 2012 bylo obviněno 29 zastupitelů, v roce 2013 již 78 zastupitelů a v roce 2014 bylo obviněno 72 zastupitelů.

Unie obhájců zjistila, že 43 trestních řízení vedených proti 100 zastupitelů bylo již pravomocně ukončeno. Pouze v 19 trestních řízeních vedených proti 24 zastupitelům došlo k rozhodnutí o vině. Ve zbývajícím případě bylo trestní stíhání zastaveno nebo byli zastupitelé zproštěni obžaloby. Znamená to tedy, že 76 % zastupitelů bylo stíháno nezákonně.
Zjištěné skutečnosti dokládají podle Unie obhájců zvyšující se trestní represi zastupitelů a odůvodňují jejich obavy z trestního postihu. Současně dokládají, že více jak polovina všech trestních řízení je vedena nezákonně.

Unie obhájců ČR žádá příslušné orgány, aby vyjasnily práva a povinnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obcí, sjednotily právní výklad trestněprávní kvalifikace jednání zastupitelů tak, aby nebyli nezákonně stíháni, a vyvodili odpovědnost vůči těm, kteří svým neodborným a formalistickým přístupem neoprávněně zasahují do práv zastupitelů i celých obcí. Celý text stanoviska je publikován níže.

V Praze dne 12. 4. 2015

Unie obhájců ČR
JUDr. Tomáš Sokol, prezident

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 32015 k trestnímu stíhání zastupitelů měst a obcí

Příloha – Stanovisko Unie obhájců ČR č. 32015