Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2015 k trestnímu stíhání zastupitelů měst a obcí


12.4.2015

Unie obhájců shromáždila od svých více jak 80 členů podklady k 75 trestním řízením vedeným v uplynulých letech s 266 zastupiteli měst a obcí. Zjistila, že od roku 2010 výrazně stoupnul počet stíhaných zastupitelů. Zatímco v roce 2010 bylo obviněno 5 zastupitelů, v roce 2012 bylo obviněno 29 zastupitelů, v roce 2013 již 78 zastupitelů a v roce 2014 bylo obviněno 72 zastupitelů.

Unie obhájců zjistila, že 43 trestních řízení vedených proti 100 zastupitelů bylo již pravomocně ukončeno. Pouze v 19 trestních řízeních vedených proti 24 zastupitelům došlo k rozhodnutí o vině. Ve zbývajícím případě bylo trestní stíhání zastaveno nebo byli zastupitelé zproštěni obžaloby. Znamená to tedy, že 76 % zastupitelů bylo stíháno nezákonně.
Zjištěné skutečnosti dokládají podle Unie obhájců zvyšující se trestní represi zastupitelů a odůvodňují jejich obavy z trestního postihu. Současně dokládají, že více jak polovina všech trestních řízení je vedena nezákonně.

Unie obhájců ČR žádá příslušné orgány, aby vyjasnily práva a povinnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obcí, sjednotily právní výklad trestněprávní kvalifikace jednání zastupitelů tak, aby nebyli nezákonně stíháni, a vyvodili odpovědnost vůči těm, kteří svým neodborným a formalistickým přístupem neoprávněně zasahují do práv zastupitelů i celých obcí. Celý text stanoviska je publikován níže.

V Praze dne 12. 4. 2015

Unie obhájců ČR
JUDr. Tomáš Sokol, prezident

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 32015 k trestnímu stíhání zastupitelů měst a obcí

Příloha - Stanovisko Unie obhájců ČR č. 32015

One comment

  • Velmi vítám, že Unie obhájců začala mapovat oblast, která je pro mnohé neuchopitelná, protože se v ní nepohybují, a protože převládá klišé, že každý politik, a to i ten samosprávný, je zločinec už tím, že je zvolen. V České republice je několik tisíc a několik desítek tisíc zastupitelů, kteří pracují skvěle, obětují svůj čas, konec konců i jméno, aby pracovali pro své obce a města, a to dokonce často za nedůstojných podmínek včetně směšných stokorunových odměn. Ano, také chybují – ale to ve své profesi každý A musíme si uvědomit, že zastupitelé jsou zvolení amatéři, po kterých se žádá profesionální manažerský-právní-ekonomický výkon. Právu samosprávy se věnuji dvacet let, a troufám si říct, že lze velmi snadno poznat, které jednání je skutečně trestněprávní, a které vychází prostě z toho, že došlo k omylu, nedorozumění, záměr dobrý, ale prostě nevyšel dle představ, a tak dále. Kriminalizace často pochopitelných a logických kroků radnic a lidí v jejich čele je cestou k tomu, aby nikdo soudný nekandidoval, nikdo neriskoval svou pověst, a tak nám za chvíli budou vládnout v samosprávě jen ti s hroší kůží schopní opravdu všeho. To přece nechceme a nemůžeme chtít. To není cesta. Naučme se spíše zastupitele vzdělávat, dejme limity vzdělání pro tu kterou funkci, a dejme obcím dost peněz na to, aby si mohli platit odborníky po svém boku. Pokud si starosta dělá sám právníka, ekonoma a znalce, aby ušetřil, a ještě ho pak za to stavíme před soud, něco špatně je v kotlině české.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *