STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č.2/2015 K ČÁSTI NOVELY ZÁKONA O VÝKONU ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A VĚCÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ


23.3.2015

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl dne 11. 2. 2015 schválen sněmovní tisk č. 305/0 – vládní návrh novely zákona č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (dále jen „novela“). V § 12 odst. 2 novely se navrhuje právo soudu rozhodnout o prodeji určitého, obecně vymezeného, zajištěného majetku obviněného, a to bez souhlasu obviněného a předtím, než byl obviněný pravomocně odsouzen. Důvodová zpráva uvádí, že důvodem návrhu je snížení finanční a administrativní náročnosti správy zajištěného majetku a fixace hodnoty zajištěného majetku. Podstatou novely je rozšíření možností prodeje zajištěného majetku, tj. transformace zajištěného majetku na peněžní hodnotu. Návrh je veden ekonomickou stránkou věci, kdy zřejmým účelem je zabránit, aby stát musel držet a dlouhodobě vynakládat náklady na majetek a věci, které zajistí a aby hodnota majetku byla fixována v penězích.

Unie obhájců České republiky shrnuje své námitky k novele takto:

  • omezuje základní právo vlastnit majetek
  • nedostatečně vymezuje majetek k prodeji
  • nezaručuje tržní výnos z prodaného majetku v plné výši
  • poškozuje třetí osoby
  • porušuje presumpci nevinny

Celý text stanoviska naleznete zde

Stanovisko Unie obhájců ČR 2-2015