Rubrika menu: Stanoviska

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2019 k formě povolování sledování osoba a věcí dle § 158d tr. řádu a to ve formě sledování vnitřních prostor motorového vozidla (prostorový odposlech)

27.5.2019 1) Sledování osob a věcí spočívající v tzv. prostorovém odposlechu komunikace v motorovém vozidle není v trestním řádu výslovně upraveno. Z důvodů, které stručně uvedu, má Unie obhájců ČR zato, že povolení k využití tohoto operativně pátracího prostředku musí vydat ...
celý článek

Metoda pachové identifikace – aneb co si pes myslí

13.2.2018 Unie obhájců ČR byla upozorněna advokátkou, JUDr. Janou Rejžkovou, na materiály získané Spolkem Šalamoun, Spolkem na podporu nezávislé justice v ČR, spojené s výzvou, aby metoda pachové identifikace již nebyla využívána jako důkaz v trestním řízení.  Touto cestou Unie zve ...
celý článek

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 2/2017 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní.

29.3.2017 Z pohledu práva na obhajobu a s ním spojeného práva na důvěrnost informací sdělovaných obhájci, by schválení návrhu znamenalo hrubý a protiústavní zásah do těchto práv. Podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo odepřít výpověď, jestliže by ...
celý článek

Unie obhájců ČR podala trestní oznámení

23.2.2017 Unie obhájců ČR získala z několika nezávislých zdrojů informace o nezákonných odposleších telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci. Po důkladné analýze těchto informací došla k názoru, že zde existuje důvodné podezření, že orgány činné v trestním ří ...
celý článek

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 4/2016 k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s prováděcími vyhláškami, který byl předložen do připomínkového řízení Ministerstvem spravedlnosti ČR

20.7.2016 Ministerstvo spravedlnosti předložilo v první polovině tohoto roku do připomínkového řízení návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech společně se dvěma provádějícími vyhláškami, čímž má dojít ke kompletní novele právní úpravy znaleck ...
celý článek

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 1/2015 k lidským štítům

11.1.2015 Unie obhájců ČR vydává stanovisko k závažnému omezení občanů a ohrožení jejich životů policejním opatřením. V konkrétním případě policie pronásledovala po dálnice řidiče, který nereaguje na výzvy k zastavení a stále ujíždí. Následně policie uzavře několik kil ...
celý článek

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 7/2014 k případu pana K. L.

11.11.2014 Anotace: Případ ilustruje nikoliv ojedinělou situaci, kterou lze charakterizovat ze strany obhajoby slovem bezmocnost a ze strany obžaloby slovem svévolnost. Typicky jde o případy, kdy obhajoba od samého počátku trestního stíhání tvrdí a konkrétními argumenty dokládá, že čin, kt ...
celý článek