Reakce na opověď NSZ ve věci Otevřeného dopis Unie obhájců ČR nejvyššímu státnímu zástupci


15.3.2016

Unie obhájců ČR se otevřeným dopisem ze dne 10. 2. 2016 obrátila na nejvyššího státního zástupce s upozorněním na možný nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení a s podnětem k dohledovému prošetření tohoto postupu, který spočíval v zadržení českého občana policií d na základě žádosti orgánů Íránské islámské republiky.

Dne 3.3.2016 obdržela Unie odpověď  s informací o dalším zvoleném postupu. Respektuje snahu podřadit její podání stávající právní úpravě zákona o státním zastupitelství, nijak se tomu postupu nebrání a bude dále vyčkávat výsledku práce VSZ v Olomouci.

Unie se nicméně obracela na NSZ především jako spolek občanů a právníků s přesvědčením, že současná právní úprava zcela vylučuje, aby mohl či musel být občan České republiky zadržen na 48 hodin jen proto, aby se zjistilo, zda souhlasí se svým vydáním do státu, se kterým ČR evidentně nemá žádné ujednání o právní pomoci a vydat lze jen se souhlasem tohoto občana.

Tyto skutečnosti není třeba zjišťovat pomocí dohledové činnosti nejbližšího vyššího
státního zastupitelství. Spíše jde o vyjádření jasného právního názoru, případně o sdělení, zda mají příslušní státní zástupci v tomto směru nějakou instrukci, jak postupovat ve vztahu k českým občanům v takovémto případě.

Související dokumenty jsou přiloženy níže.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

Otevřený dopis – NSZ

Odpověď NSZ

Reakce NSZ