Prohlášení Unie obhájců ČR ke dni lidských práv


10.12.2018

10. prosinec – Den lidských práv

V roce 1948  byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv valným shromážděním OSN. Podle jejího obsahu:

Čl. 5 – Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Čl. 7  – Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování.

Česká republika jako svrchovaný stát bez výhrad ctí lidská práva jako základní kámen právního i sociálního společnosti, přesto se v ní odehrály tyto případy.

Nemocný muž již seniorního věku, jenž profesně zcela selhal a byl odsouzen k trestu odnětí svobody, nebyl podmíněně propuštěn z výkonu trestu mladou soudkyní, která právě začala svoji kariéru, ačkoli v podobných případech je podmíněné propuštění z výkonu trestu projevem běžným, naznačujícím, že justice je přísná, ale též milosrdná a dává každému možnost se napravit.

Žena středního věku pracující v odpovědné státní funkci byla zatčena pro podezření ze spáchání závažných trestných činů, přestože nebyla vzata do vazby, byla v cele předběžného zadržení donucena se svléknout do naha a dělat dřepy, aby se vyloučilo, že v tělních dutinách skrývá nebezpečné předměty nebo drogy.

Ano, na první pohled by získaly tyto příběhy sympatie veřejnosti  Pokud si však pod oba reálné příběhy, které se staly, dosadíme jména skutečných osob, které byly jejich aktéry, veřejnost se otočí na druhou stranu a odplivne si.

Mějme se prosím na pozoru před tím, že obecně jsme ochotni přiznat lidská práva každému, ale v konkrétním případě rovnou vynášíme odsudky a jimi měříme ty, kteří před námi stojí, jejich práva považujeme za směšná.

Pamatujme, že jednou budete moci být ve stejné situaci kdokoliv. V moderní společnosti je největším nebezpečím selektivní přiznávání práv jen těm, kteří jsou v oblibě a nepřiznávání těm, kteří jsou v nemilosti.

 

V Praze dne 10. 12. 2018

 

JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců ČR

JUDr. Václav Vlk, člen prezídia Unie obhájců ČR