Prohlášení Unie obhájců ČR k zásahům do profesní mlčenlivosti v Polské republice


5.10.2018
Unie obhájců v reakci na snahy o omezení mlčenlivosti advokáta v Polské republice uvádí, že zásadně odsuzuje jakékoliv snahy o prolomení advokátního tajemství. Institut advokátního tajemství považuje Unie za základní kámen práva na spravedlivý proces.
Unie obhájců se bude vždy stavět za jeho zachování bez ohledu na to, zda jde o prolamování advokátního tajemství v České republice či jinde ve světě.
Prezídium Unie obhájců ČR