Prohlášení Unie obhájců České republiky k novele daňového řádu, která zásadním způsobem prolamuje advokátní mlčenlivost


14.3.2018

Povinnost mlčenlivosti advokáta nebyla nikdy výsadou advokáta, ale nezbytným nástrojem pro vytvoření důvěryhodného vztahu mezi jím a jeho klientem. Je součástí práva na spravedlivý proces garantovaného Listinou základních práv a svobod každého jednotlivce, nikoliv advokáta.

V současné době projednává Poslanecká sněmovna návrh novely daňového řádu, která především díky pozměňovacímu návrhu poslanců Ferjenčíka a Michálka, prolamuje mlčenlivost advokáta. Pokud by byl návrh přijat, znamenalo by to zásadní narušení důvěryhodného vztahu mezi advokátem a jeho klientem v případech, kdy vznikne pouhé podezření, že ze strany klienta by nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 Kč.

Unie obhájců tento návrh zásadně odmítá, považuje jej za značně neodborný, nesystémový a plně se ztotožňuje se stanoviskem České advokátní komory. Unie též odmítá osobní útoky autorů pozměňovacího návrhu na představitele advokacie, které mají k odborné debatě daleko.

 

Prezídium Unie obhájců ČR

 

Stanovisko České advokátní komory k novele daňového řádu