Presentace Unie Obhájců ČR


20.3.2016

V rámci přednášek na téma „Vize budoucnosti práva“ pořádaných spolkem SAMBA (Spolek Absolventů MBA, www.sambacr.cz) dne 17. 3. 2016 v pražském klubu Lávka člen prezídia Filip Seifert presentoval Unii obhájců ČR včetně vize její budoucnosti.